HYS Mediatiedot

Hämeen Yrityssanomat julkaistaan tabloid-lehtenä 5 kertaa vuodessa. Perusjakelu kohdistetaan Kanta-Hämeen työnantajayrityksille, julkisille päättäjille ja yrityspalvelutoimijoille.

Hämeen Yrityssanomat jaetaan osoitteellisena yrityksiin ja julkisille päättäjille: Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä. Jakelua laajennetaan sesongeittain kaikkiin yritystoimipaikkoihin (ml. yksinyrittäjät) ja teemakohtaisesti eri kaupunkialueille sekä kohderyhmille. Jakelut tavoittavat noin 20 000–60 000 lukijaa.

Ilmoitushinnat, jakelut, teemat ja aineistotiedot löydät alla olevilta välilehdiltä.

nro ilmestyy aineistopäivä
1/2022 10.2. 31.1.
2/2022 8.4. 28.3.
3/2022 27.5. 16.5.
4/2022 9.9. 29.8.
5/2022 9.12. 28.11.

Media-asiantuntija Olli-Pekka Duk
puh. 050 378 3932

Media-asiantuntija Paula Kontio
puh. 050 518 5800

Asiakaspalvelun sähköposti
hame@yrittajat.fi

LAAJA YRITYS- JA PÄÄTTÄJÄJAKELU:  yritystoimipaikkoihin, sisältäen yksinyrittäjät ja julkiset päättäjät Kanta-Hämeessä, yhteensä 11 000 kpl.

ILMOITUSHINNAT painovalmiille aineistolle

Etusivu
Etusivu 255 x 255 mm 2 500 €
1/2-etusivu 255 x 175 mm 1750 €
1/4-etusivu 125 x 175 mm 890 €
Etusivun palkki 255 x 75 mm 810 €

Määräpaikat (2-sivu, takasisä- ja takakansi)
1/1-sivu 255 x 350 mm 2 200 €
1/2-sivua 255 x 170 mm 1 350 €
1/4-sivua 125 x 170 mm 690 €

Tekstissä
1/1-sivu 255 x 350 mm 1 800 €
1/2-sivua 255 x 170 mm 1 100 €
1/4-sivua 125 x 170 mm 630 €
1/8-sivua 125 x 85 mm 350 €

Tekstissä muut koot 1,50 €/pmm.
Minimiveloitus 100 €, ilmoituskoosta riippumatta.
Lehdessä valmistettava ilmoitus + 0,10 €/pmm.
Hintoihin lisätään ALV 24 %.

Toistoalennus –10 %
Jos sama aineisto toistetaan seuraavassa tai useammassa julkaisussa, niistä annetaan sama toistoalennus.

Jäsenalennus –20 %
Hämeen Yrittäjien jäsenille. Sisältää toistoalennuksen jo ensimmäisestä ilmoituksesta lähtien.

Vuosisopimus
Jos ilmoitat useammassa lehdessä saman vuoden aikana, pyydä myyjiltämme tarjous vuosisopimuksesta.

Tekniset tiedot

Tabloid, sivukoko 280 x 400 mm
Painopinta-ala (1/1-ilmoitus) 255 x 355 mm

Tekstissä:
• 1 palsta = 47 mm
• 2 palstaa = 99 mm
• 3 palstaa = 151 mm
• 4 palstaa = 203 mm
• 5 palstaa = 255 mm
Maksimikorkeus sivulla = 355 mm

Määräpaikat (2-sivu, takasisä- ja takakansi)
• 1/1-sivu 255 x 355 mm
• 1/2-sivua 255 x 175 mm
• 1/4-sivua 125 x 175 mm

Aineistovaatimukset
Sanomalehtipainatukseen optimoitu pdf-tiedosto, cmyk-värit, bittikarttakuvat 200 dpi, tekstit käyriksi konvertoituna. Aineisto 1:1-koossa.

Lehdessä valmistettavasta ilmoituksesta veloitetaan 0,10 €/pmm. Asiakkaan valmiin aineiston muokkaamisesta veloitetaan kohtuulliset työkustannukset, kts. Yleiset sopimusehdot (seuraava sivu).

Ilmoitusaineistojen toimitus
Sähköposti: hame@yrittajat.fi

Painomenetelmä
Offsetrotaatio. Painetaan Exo 52 g/m² sanomalehtipaperille, vaaleus 72.

Vastaava päätoimittaja
Juha Haukka, puh. 050 433 0134

Päätoimittaja
Pasi Nuutinen, puh. 050 433 0900

Toimittaja
Kare Asp, puh. 0500 484 212

Toimituksen sähköposti
hame@yrittajat.fi

Sivunvalmistus
Santramedia, puh. 040 589 3313

Paino
Lehtisepät Oy, ISSN 1237-3567

YLEISET SOPIMUSEHDOT

ILMOITUSTEN JÄTTÖAIKA

 • Ilmoitusaineiston viimeinen jättöaika seuraavaan lehteen on mediakortin mukainen aineistopäivä. Valmiin aineiston voi toimittaa aineistopäivän jälkeen mediamyyjän antaman määräajan puitteissa.

HINNAT JA VELOITUKSET

 • Ilmoituksen hinta on kulloinkin voimassa olevana mediakortin mukainen.
 • Mediakortin hinnoista ja alennuksista poikkeavan sopimushinnan edellytyksenä on Hämeen Yrityssanomien ja asiakkaan kanssa solmittu kirjallinen sopimus, enintään 12 kuukauden ajaksi.
 • Ilmoitusvalmistusmaksu on 0,10 €/pmm.
 • Muutostyö asiakkaan valmiiseen ilmoitusaineistoon 84 €/tunti, minimiveloitus 21 €.
 • Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24 %).

PERUUTUSEHTO

 • Yksittäinen määräpaikkailmoitus voidaan peruuttaa maksutta viikkoa ennen aineistopäivää. Etusivun ja kakkossivun ilmoitus tulee kuitenkin perua viimeistään kuukautta ennen aineistopäivää. Määräaikojen jälkeen tulevasta peruutuksesta veloitetaan 50 % mediakortin mukaisesta hinnasta. Muut ilmoitusvaraukset voidaan peruuttaa ennen aineistopäivää maksutta. Mikäli asiakkaan kanssa on sovittu kirjallisesti tästä poikkeavasta peruutusehdosta, sovelletaan asiakaskohtaista sopimusta ensisijaisesti.
 • Sopimuksen, joka sisältää useita ilmoituksia, ilmoituksien julkaisua voidaan siirtää toiseen lehteen maksutta ennen aineistopäivää, mikäli sopimuksen mukainen kokonaisilmoitusmäärä ei muutu. Määräpaikkoihin sovelletaan sopimusasiakkaiden kanssa sitä, mitä määräpaikkailmoituksien peruuttamisesta on määräaikojen osalta yllä todettu.
 • Mikäli varaajalle on tehty sopimuksen mukaisesti työtehtäviä ennen peruutusta, veloitetaan ne toteutuneen mukaisesti. Mikäli työ on peruutusvaiheessa jäänyt kesken, työstä veloitetaan 84 €/h + alv lisättynä mahdollisilla kulukorvauksilla.

MUITA EHTOJA

 • Liitteitä julkaistaan enintään 1/lehti. Liitteistä sovitaan aina erikseen kirjallisella sopimuksella.
 • Mikäli asiakas toimittaa valmiin ilmoituksen,Hämeen Yrityssanomat ei vastaa aineistossamahdollisesti olevista virheistä. Mahdollinenvirhe asiakkaan toimittamassa aineistossa ja julkaistussa ilmoituksessa ei oikeuta asiakastahinnanalennukseen tai hyvitykseen.
 • Hämeen Yrityssanomat lähettää ilmoituksen tarkistettavaksi vain erikseen pyydettäessä. Ilmoituksen tarkistaminen tulee suorittaa 12 h kuluessa sen lähettämisestä, muutoin ilmoitus katsotaan hyväksytyn sellaisenaan.
 • Hämeen Yrityssanomilla on tekijänoikeus omassa tuotannossaan valmistettuihin ilmoituksiin. Tämän aineiston edelleen lähettämisestä toisiin lehtiin veloitetaan 35 €,  tekijänoikeuden säilyessä Hämeen Yrityssanomilla. Jos ilmoittaja on teettänyt aineiston toisell apalveluntarjoajalla, on sen kanssa erikseen sovittava julkaisuoikeudesta.
 • Ilmoittaja on vastuussa toimittamansa valmiin tai valmistettavan aineiston kuvien ja tekstien tekijän- sekä käyttöoikeuksista.
 • Hämeen Yrityssanomat pidättää oikeuden olla julkaisematta ilmoitusta, mikäli se on hyvän maun tai tavan vastainen tai se rikkoo voimassa olevaa Suomen lakia tai mikäli se selvästi loukkaa kolmatta osapuolta tai sen oikeuksia. Mikäli ilmoitus jää tässä kohdassa mainituista syistä julkaisematta, katsotaan tilaus purkautuneeksi ja siihen sovelletaan peruutusehtojen mukaisia ehtoja mahdollisine peruutusmaksuineen.
 • Mikäli ilmoitus jää julkaisematta asiakkaasta johtuvan virheen takia, katsotaan tilaus purkautuneeksi ja siihen sovelletaan peruutusehtojen mukaisia ehtoja mahdollisine peruutusmaksuineen.
 • Mikäli ilmoitus jää julkaisematta Hämeen Yrityssanomista johtuvasta syystä, Yrityssanomat ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu ilmoituksen tilaajalle. Hämeen Yrityssanomien mahdollinen vastuu rajoitetaan ilmoitusmaksun suuruuteen, joka palautetaan asiakkaalle.
 • Hämeen Yrityssanomat ei vastaa ilmoituksen ilmestymisestä tai ilmestymättä jäämisen aiheuttamasta vahingosta kolmannelle osapuolelle.
 • Hämeen Yrityssanomat käyttää jakelussa postia ja alueellisia jakelupalveluita. Mediakortissa mainittu lehtien ilmestymispäivä on pääsääntöisesti päivä, jolloin jakelu aloitetaan.
 • Mediakortin painosmäärät ja jakelumäärät ovat keskiarvoisia ja niiden vaihtelu on normaali tuoteominaisuus.