Palkkalaskuri

Suunnitteletko työntekijän palkkaamista? Haluatko tietää, mitkä ovat työntekijästä aiheutuvat kokonaiskustannukset?

Ennen työntekijän palkkaamista, on tärkeää arvioida työntekijästä aiheutuvat todelliset kustannukset sekä se, kuinka kannattavaa työntekijän palkkaaminen on sinulle.

Tiesitkö, että jäsenenä saat kattavan paketin arkea helpottavia työkaluja, kuten asiakirjamallit ja tietopankin käyttöösi?

Liity jäseneksi

Palkkalaskurimme on oiva apu tähän – laskuri auttaa sinua hahmottamaan kokonaiskuvaa siitä, kuinka paljon ja mitä kuluja työntekijästä syntyy.

Työnantajan maksut
Työnantajan kulut vaihtelevat toimialoittain ja yrityksen koon mukaan. Laskurin oletusarvoina esitetyt prosentit ovat keskiarvoja. Palkan lisäkustannukset kuukaudessa ovat:
%
€ / kk
0

Laskurin työeläkevakuutusmaksu on keskiarvo eri työeläkeyhtiöiden perimistä työeläkevakuutusmaksuista.

Työnantajan osuus eläkemaksuista vaihtelee yrityksen koon (palkkasumma) ja työntekijän osuuden mukaan. Vuoden 2024 TyEL-maksussa käytetään viitteenä vuoden 2022 palkkasummia.

TyEL-maksu yrityksissä, joiden palkkasumma v. 2022 oli alle 2 197 500 on kokonaisuudessaan 24,81 %, josta työntekijän osuus on 7,15 % (alle 53 ja yli 62-vuotiaat) tai 8,65 % (53-62-vuotiaat). Työnantajan osuus TyEL-maksusta on siten 17,66 ja 16,16 %.

1,16
0

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (työnantajan sava-maksu) Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. Vuonna 2024 yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,16 %.

0

Ryhmähenkivakuutusmaksun määrä vaihtelee yhtiöittäin. Keskimääräinen ryhmähenkivakuutusmaksu vuonna 2024 on 0,06 %.

Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn riskin mukaan. Tapaturmavakuutusmaksua hoitavat tapaturmavakuutusyhtiöt. Vuonna 2024 keskimääräinen työtapaturmavakuutusmaksu on 0,70 %.

0

Työttömyysvakuutusmaksu peritään 18-64-vuotiaista työntekijöistä. Työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta on 0,27 % palkkasummasta, joka on enintään 2 337 000 euroa ja 1,09 % palkkasumman osasta, joka ylittää 2 337 000 euroa. Yrityksen osaomistajista työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,27 % osaomistajille maksetusta palkkasummasta.

0

Lomarahaa (lomaltapaluurahaa) maksetaan vakiintuneen käytännön mukaan 50 % lomapalkan määrästä. Lomarahan maksamiskäytäntö voi kuitenkin vaihdella toimialoittain. Lomarahan maksaminen ei perustu lainsäädäntöön, vaan työehtosopimuksen määräyksiin tai työnantajan noudattamaan käytäntöön.

Palkkalaskurimme laskee työnantajan kustannuksia kuukausitasolla, joten tähän kohtaan tulisi merkitä lomarahan osuus (%) suhteessa kuukausipalkkaan. Kun vuotuinen lomarahan määrä jaksotetaan vuoden 12 kuukaudelle, on lomarahan osuus n. 4—5 % kuukausipalkasta.

Lomaraha maksetaan lomapalkan yhteydessä sekä eräissä poikkeustapauksissa myös työsuhteen päättyessä.

0

Vapaaehtoisiin sivukuluihin sisältyy mm. seuraavat kuluerät:

  • Koulutus
  • Työvaatteet
  • Työpaikkaruokailu
  • Henkilökunnan virkistystoiminta
  • Luontoisedut
  • Vapaa-ajan vakuutus
  • Laajennettu työterveyshuolto
Palkastaan työntekijä maksaa
%
€ / kk
0

Ennakonpidätysprosentti muodostuu valtion verosta, kunnallisverosta ja kirkollisverosta.

0

17-52-vuotiaan ja 63-67-vuotiaan työntekijän osuus eläkemaksusta (TyEL) on 7,15 %.

53-62-vuotiaan työntekijän osuus eläkemaksusta (TyEL) on 8,65 %.

0

18-64-vuotiaan työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta on 0,79 %.

Osaomistajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta on 0,43 %.

0
Kustannukset uudesta työntekijästä / palkankorotuksesta ovat:
Kuukaudessa
Vuodessa
%
Työnantaja maksaa
0
0
0
Sivukulut, lomarahat ja työntekijän verot vievät
0
0
0
Työntekijälle jää
0
0
0
Mitkä ovat työnantajan todelliset kustannukset saatua työpanosta kohti?
Toisen osan laskelman luvut perustuvat ensimmäisestä osasta saatuihin tuloksiin. Työaikaa lyhentävät vuosiloma ja palkalliset vapaapäivät. Täydennä alla oleviin Vuosiloma-, Arkipyhät- ja Pekkas-vapaa -kenttiin kyseisten päivien lukumäärä vuodessa. Paina LASKE -painiketta, jolloin laskurimme laskee työnantajan todelliset kustannukset tehtyä työaikaa kohti.
0

Vuosiloma määräytyy vuosilomalain sekä työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan. Alle vuoden työsuhteessa vuosilomaa kertyy kaksi päivää kultakin työssäolokuukaudelta, yli vuoden jatkuneessa työsuhteessa lomaa karttuu vähintään 2,5 päivää kuukautta kohden.

0

Arkipyhiä ovat loppiaispäivä, pitkäperjantai, pääsiäismaanantai, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä ja uudenvuodenpäivä. Keskimäärin arkipyhäpäiviä on vuodessa 7.

Arkipyhäkorvaukset vaihtelevat toimialoittain.

0

Sadan tunnin yleinen palkallinen työajanlyhennysohjelma. Työajan lyhennyksen malleista sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa aloittain.