6.7.2021 klo 10:55
Opas

Yrittäjän tietosuojaopas

Mitä yrittäjän tulee tietää GDPR-asioista? Yrittäjän tietosuojaopas avaa asiat konkreettisesti. Oppaasta saat myös käytännön toimintaohjeet.

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on täytynyt olla tietosuoja-asetuksen mukaista. Tämä ohje auttaa yrittäjiä toimimaan uuden tietosuojalain mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksesta (jäljempänä ”tietosuoja-asetus” tai ”asetus”) käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Sen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojan sääntelyä. Teknologia on kehittynyt niin paljon, että tietosuojasta huolehtimiseen tarvitaan uudenlaista sääntelyä.

Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta.

Oppaassa kerromme

 • Tietosuojatermit haltuun!
  GDPR? Anonymiteetti? Henkilörekisteri? Ei hätää! Opas selittää hankalat tietosuojatermit auki.
 • Kuusi syytä henkilötietojen käsittelyyn
  Milloin henkilötietoja saa laillisesti käsitellä? Täyttääkö sinun rekisterisi vaatimukset?
 • Mitä tietoja saa kerätä?
  GDPR määrittelee rekisteriin kerättävien tietojen kriteerejä. Käsitteleekö yrityksesi arkaluontoisia tietoja?
 • Kuinka siirtyä sähköiseen taloushallintoon?
  Mitä hyötyä digitalisoinnista on taloushallinnosta? Listasimme suurimmat hyödyt.
 • Rekisteröidyn oikeudet
  Mitä kaikkia oikeuksia rekisteröidyllä on? Henkilötietojen käsittely tuottaa myös velvollisuuksia.
 • GDPR – Suoramarkkinoinnin tuho?
  Tietosuoja-asetus muuttaa suoramarkkinoinnin kenttää. Miten suoramarkkinoinnin käy?
 • Tietojenkäsittely helpoksi ulkoistamalla
  Mitä ottaa huomioon ulkoistaessa tietojenkäsittelyä? Tähänkin vastaus oppaassamme.
 • Tiedota tietojenkäsittelystä oikein
  Rekisteröidyllä on oikeus tietää, että hänestä kerätään tietoa. Tiedota oikein!