Palkkalaskuri

Työnantajan maksut
Työnantajan kulut vaihtelevat toimialoittain ja yrityksen koon mukaan. Laskurin oletusarvoina esitetyt prosentit ovat keskiarvoja. Palkan lisäkustannukset kuukaudessa ovat:
%
€ / kk
0

Työnantajan osuus eläkemaksusta vaihtelee yrityksen koon (palkkasumma) ja työntekijän osuuden mukaan. Vuoden 2021 TyEL-maksussa käytetään viitteenä vuoden 2019 palkkasummia.

TyEL-maksu yrityksissä, joiden palkkasumma v. 2019 oli alle 2 125 500 € on kokonaisuudessaan 24,8 %, josta työntekijän osuus on 7,15 % (alle 53 ja yli 62-vuotiaat) tai 8,65 % (53-62-vuotiaat). Työnantajan osuus TyEL-maksusta on siten 17,65 % ja 16,15 %.

1,53
0

Sote-maksu maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Maksu ei enää kansaneläkemaksun poistumisen jälkeen ole moniportainen, vaan kaikille 1,36 %.

0

Ryhmähenkivakuutusmaksu: Maksut vaihtelevat yhtiöittäin.

Työtapaturmavakuutusmaksu: Maksu määräytyy palkkojen ja työn riskin mukaan. Tapaturmavakuutusmaksua hoitavat tapaturmavakuutusyhtiöt, vuonna 2021 keskimääräinen maksu on 0,70 %.

0

Työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta on 0,50 % palkkasummasta, joka on enintään 2 169 000 euroa ja 1,90 % palkkasumman osasta, joka ylittää 2 169 000 euroa. Yrityksen osaomistajista työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % osaomistajille maksetusta palkkasummasta.

0

Lomarahaa (lomaltapaluurahaa) maksetaan vakiintuneen käytännön mukaan 50 % lomapalkan määrästä. Lomarahan maksamiskäytäntö voi kuitenkin vaihdella toimialoittain.

Palkkalaskurimme laskee työnantajan kustannuksia kuukausitasolla, joten tähän kohtaan tulisi merkitä lomarahan osuus (%) suhteessa kuukausipalkkaan. Kun vuotuinen lomarahan määrä jaksotetaan vuoden 12 kuukaudelle, on lomarahan osuus n. 4—5 % kuukausipalkasta.

Lomaraha maksetaan lomapalkan yhteydessä sekä eräissä poikkeustapauksissa myös työsuhteen päättyessä.

0

Vapaaehtoisiin sivukuluihin sisältyy mm. seuraavat kuluerät:

  • Koulutus
  • Työvaatteet
  • Työpaikkaruokailu
  • Henkilökunnan virkistystoiminta
  • Luontoisedut
  • Vapaa-ajan vakuutus
  • Laajennettu työterveyshuolto
Palkastaan työntekijä maksaa
%
€ / kk
0

Ennakonpidätysprosentti muodostuu valtion verosta, kunnallisverosta ja kirkollisverosta.

0

17-52-vuotiaan ja yli 62-vuotiaan työntekijän osuus eläkemaksusta (TyEL) on 7,15 %.

53-62-vuotiaan työntekijän osuus eläkemaksusta (TyEL) on 8,65 %.

1,40
0
0
Kustannukset uudesta työntekijästä / palkankorotuksesta ovat:
Kuukaudessa
Vuodessa
%
Työnantaja maksaa
0
0
0
Sivukulut, lomarahat ja työntekijän verot vievät
0
0
0
Työntekijälle jää
0
0
0
Mitkä ovat työnantajan todelliset kustannukset saatua työpanosta kohti?
Toisen osan laskelman luvut perustuvat ensimmäisestä osasta saatuihin tuloksiin. Työaikaa lyhentävät vuosiloma ja palkalliset vapaapäivät. Täydennä alla oleviin Vuosiloma-, Arkipyhät- ja Pekkas-vapaa -kenttiin kyseisten päivien lukumäärä vuodessa. Paina LASKE -painiketta, jolloin laskurimme laskee työnantajan todelliset kustannukset tehtyä työaikaa kohti.
0

Vuosiloma määräytyy vuosilomalain sekä työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan. Alle vuoden työsuhteessa vuosilomaa kertyy kaksi päivää kultakin työssäolokuukaudelta, yli vuoden jatkuneessa työsuhteessa lomaa karttuu vähintään 2,5 päivää kuukautta kohden.

0

Arkipyhiä ovat loppiaispäivä, pitkäperjantai, pääsiäismaanantai, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä ja uudenvuodenpäivä. Keskimäärin arkipyhäpäiviä on vuodessa 7.

Arkipyhäkorvaukset vaihtelevat toimialoittain.

0

Sadan tunnin yleinen palkallinen työajanlyhennysohjelma. Työajan lyhennyksen malleista sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa aloittain.

Liity Yrittäjiin!