Palkkalaskuri

Työnantajan maksut
Työnantajan kulut vaihtelevat toimialoittain ja yrityksen koon mukaan. Laskurin oletusarvoina esitetyt prosentit ovat keskiarvoja. Palkan lisäkustannukset kuukaudessa ovat:
%
€ / kk
0

Työnantajan osuus eläkemaksusta vaihtelee yrityksen koon (palkkasumma) ja työntekijän osuuden mukaan. Vuoden 2019 TyEL-maksussa käytetään viitteenä vuoden 2017 palkkasummaa.

TyEL-maksu yrityksissä, joiden palkkasumma v. 2016 oli alle 2 083 500 € on kokonaisuudessaan 25,2 %, josta työntekijän osuus on 6,75 % (alle 53 ja yli 62-vuotiaat) tai 8,25 % (53-62-vuotiaat). Työnantajan osuus TyEL-maksusta on siten 18,45 % tai 16,95 %.

0,77
0

Sote-maksu maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa. Maksu ei enää kansaneläkemaksun poistumisen jälkeen ole moniportainen, vaan kaikille 0,77 %.

0

Ryhmähenkivakuutusmaksu: Maksut vaihtelevat yhtiöittäin.

Työtapaturmavakuutusmaksu: Maksu määräytyy palkkojen ja työn riskin mukaan. Tapaturmavakuutusmaksua hoitavat tapaturmavakuutusyhtiöt, vuonna 2019 keskimääräinen maksu on 0,80 %.

0

Työnantajan osuus työttömyysvakuutusmaksusta on 0,50 % palkkasummasta, joka on enintään 2 086 500 euroa ja 2,05 % palkkasumman osasta, joka ylittää 2 086 500 euroa. Yrityksen osaomistajista työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % osaomistajille maksetusta palkkasummasta.

0

Lomarahaa (lomaltapaluurahaa) maksetaan vakiintuneen käytännön mukaan 50 % lomapalkan määrästä. Lomarahan maksamiskäytäntö voi kuitenkin vaihdella toimialoittain.

Palkkalaskurimme laskee työnantajan kustannuksia kuukausitasolla, joten tähän kohtaan tulisi merkitä lomarahan osuus (%) suhteessa kuukausipalkkaan. Kun vuotuinen lomarahan määrä jaksotetaan vuoden 12 kuukaudelle, on lomarahan osuus n. 4—5 % kuukausipalkasta.

Lomaraha maksetaan lomapalkan yhteydessä sekä eräissä poikkeustapauksissa myös työsuhteen päättyessä.

0

Vapaaehtoisiin sivukuluihin sisältyy mm. seuraavat kuluerät:

  • Koulutus
  • Työvaatteet
  • Työpaikkaruokailu
  • Henkilökunnan virkistystoiminta
  • Luontoisedut
  • Vapaa-ajan vakuutus
  • Laajennettu työterveyshuolto
Palkastaan työntekijä maksaa
%
€ / kk
0

Ennakonpidätysprosentti muodostuu valtion verosta, kunnallisverosta ja kirkollisverosta.

0

17—52-vuotiaan ja yli 62-vuotiaan työntekijän osuus eläkemaksusta (TyEL) on 6,75 %.

53—62-vuotiaan työntekijän osuus eläkemaksusta (TyEL) on 8,25 %.

1,50
0
0
Kustannukset uudesta työntekijästä / palkankorotuksesta ovat:
Kuukaudessa
Vuodessa
%
Työnantaja maksaa
0
0
0
Sivukulut, lomarahat ja työntekijän verot vievät
0
0
0
Työntekijälle jää
0
0
0
Mitkä ovat työnantajan todelliset kustannukset saatua työpanosta kohti?
Toisen osan laskelman luvut perustuvat ensimmäisestä osasta saatuihin tuloksiin. Työaikaa lyhentävät vuosiloma ja palkalliset vapaapäivät. Täydennä alla oleviin Vuosiloma-, Arkipyhät- ja Pekkas-vapaa -kenttiin kyseisten päivien lukumäärä vuodessa. Paina LASKE -painiketta, jolloin laskurimme laskee työnantajan todelliset kustannukset tehtyä työaikaa kohti.
0

Vuosiloma määräytyy vuosilomalain sekä työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan. Alle vuoden työsuhteessa vuosilomaa kertyy kaksi päivää kultakin työssäolokuukaudelta, yli vuoden jatkuneessa työsuhteessa lomaa karttuu vähintään 2,5 päivää kuukautta kohden.

0

Arkipyhiä ovat loppiaispäivä, pitkäperjantai, pääsiäismaanantai, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä ja uudenvuodenpäivä. Keskimäärin arkipyhäpäiviä on vuodessa 7.

Arkipyhäkorvaukset vaihtelevat toimialoittain.

0

Sadan tunnin yleinen palkallinen työajanlyhennysohjelma. Työajan lyhennyksen malleista sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa aloittain.

Liity Yrittäjiin!