Suomen Yrittäjien markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tämä seloste on korvattu uudella tammikuussa 2021. Yrittäjien voimassa olevan tietosuojaselosteen löydät täältä  »

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Yrittäjät ry

Postiosoite:
PL 999
00101 Helsinki

Käyntiosoite:
Mannerheimintie 76 A
00250 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Yrittäjät ry / Arttu Talvela
PL 191
00251 Helsinki
arttu.talvela@yrittajat.fi
Suomen Yrittäjien vaihde p. 09 229 221

2. Rekisteröidyt

 • potentiaaliset asiakkaat, jäsenet ja verkkosivuston käyttäjät
 • Suomen Yrittäjien jäsenyritykset

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun ja rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteiden ylläpito ja asiakaspalvelu – oikeutettu etu
 • Potentiaalisten asiakkaiden ja jäsenien löytäminen sekä jäsenhankinta – suostumus tai oikeutettu etu
 • Uutiskirjetilaukset – suostumus
 • Markkinoinnin kohdentaminen – suostumus tai oikeutettu etu

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot            

Markkinointirekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien tietoja.

Rekisterissä olevat henkilötiedot:

 • nimi
 • sähköposti
 • yhteystiedot
 • toimenkuva
 • suostumukset
 • IP-osoitteet (chatin asiakaspalvelu ja analytiikka)
 • Jäsenyritysten osalta jäsenrekisterin tiedot (www.yrittajat.fi/tietosuojaseloste)

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen arttu.talvela@yrittajat.fi

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on aina mahdollisuus kieltää kyseisen sähköpostimarkkinointikampanjan viestit.

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle  [http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html]. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterissä olevat yritys-, organisaatio- ja henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Jäsenyritysten osalta Suomen Yrittäjien asiakashallintajärjestelmästä ja markkinoinnin automaatiosta
 • Potentiaalisten jäsenten ja asiakkaiden osalta henkilöltä itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä toimista, sähköpostitse, puhelimitse, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuessa ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 • Lisäksi jäsenhankintaa varten henkilötietoja voidaan kerätä yleisesti saatavilla olevista lähteistä:
 • PRH:n perustettujen yritysten listasta
 • Yhteistyökumppaneilta asiakkaan suostumuksen perusteella
 • Internetin julkisista tietolähteistä
 • Kaupallisista tietolähteistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa markkinointirekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin se käsittelyperusteen kannalta on tarpeellista.

Sähköpostimarkkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostikampanjassamme olevan poistumislinkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Markkinointirekisterin tietoja käsittelevät Suomen Yrittäjät ry:n ja Suomen Yrittäjien omistaman Sypoint Oy:n työntekijät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Postiviidakko
 • Mailchimp
 • Typeform
 • Webropol
 • Giosg
 • Eventilla
 • GoToWebinar
 • Microsoft Dynamics
 • Custom Audience
 • Media Metrics

Jäsenhankintaa varten tietoja käsittelevät Suomen Yrittäjät ry:n ja Suomen aluejärjestöjen työntekijät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Käytämme seuraavia palveluntarjoajia jäsenhankinnassamme:

 • Bookers
 • Connection house

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Valitsemme tietojen säilytyspaikaksi pääsääntöisesti tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Privacy Shield

Varmistamme, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

11. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta. Osa evästeistä on sellaisia, joilla mittaamme kävijämääriä ja analysoimme sivuston käyttöä kehittääksemme palveluamme. Voimme käyttää evästeitä myös mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan sivustokävijöille sisältöä, joka palvelee parhaiten juuri heidän tarpeitaan.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Yrittäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Pyydämme suostumuksen kohdennusevästeiden, suorituskykyevästeiden sekä toimivuusevästeiden käyttöön. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa evästesuostumus tai muuttaa omia evästeasetuksiaan. Evästeasetuksia voi muuttaa alla olevasta linkistä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.