Laiturilla
  • Etäkoulutus

Monipaikkaisen asumisen rytmit Etelä-Savossa

Verkossa
  • Etelä-Savon Yrittäjät

Miten eri toimijat, kuten yritykset ja kunnat voivat hyötyä sähkönkäyttödatan analysoinnista?

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti järjestää yhdessä Etelä-Savon yrittäjien kanssa avoimen webinaarin kaikille monipaikkaisen asumisen rytmistä Etelä-Savossa kiinnostuneille 13.10.2022 klo 14–16.

Webinaarissa kuullaan Monipaikkaisen asumisen rytmit, paikat ja asiakasryhmät (MOPA) -projektin tuloksista, joita esittelevät Ruralia-instituutin ja Digital Geography Labin tutkijat. Projektissa hyödynnettiin Suur-Savon Sähkö Oy:n anonymisoitua dataa, jonka pohjalta pyrittiin ymmärtämään aiempaa tarkemmin monipaikkaisuutta Etelä-Savossa.

Tuloksia esittelee tutkijatohtori Janika Raun yhdessä tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläisen, projektipäällikkö Manu Rantasen ja akatemiatutkija Olle Järven kanssa. Tuloksia kommentoivat mm. Nina Rasola/ Heidi Loukiainen Etelä-Savon yrittäjistä, Hannu Ranki vapaa-ajanasukkaiden edustajana, sekä Anne Kokkonen Etelä-Savon maakuntaliitosta. Webinaarissa on aikaa yleisön kysymyksille ja keskustelulle.

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen 11.10.2022 mennessä

Webinaarin järjestävät Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Etelä-Savon yrittäjät

Ilmoittaudu tästä mukaan
Hinta
Maksuton