Johtaja Harri Jaskari. Kuva: Johanna Erjonsalo
12.1.2023 klo 07:00
Tiedote

Yrittäjät: Sosialismia pitää purkaa, julkiset kilpailutukset avattava pienyrityksille 

“Meillä on lisääntyvä ”sosialismi”. Tällä tarkoitan julkisesti omistettuja yhtiötä, joita on tullut lisää hyvinvointialueiden aloittaessa. Näillä selvästi kierretään hankintalakia. Tämä ei lisää yrittäjyyttä, eikä verorahojen tehokasta käyttöä”, sanoo johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä.

Yrittäjät edellyttää, että julkiset hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Tämä edellyttää esimerkiksi hankintojen jakamista sopivankokoisiin osiin. 

“Ensi vaalikaudella hankintalakia tulee yksinkertaistaa. Sen tavoitteena on oltava aito ja reilu kilpailu sekä markkinoiden toimivuus”, sanoo Jaskari. 

Suomen Yrittäjät on julkaissut ohjelman reilun kilpailun ja yrittäjyyden vahvistamiseksi. 

“Nyt julkisen sektorin kilpailutuksessa on keskimäärin vain kaksi osallistujaa. Kolmasosa hankinnoista tehdään jo ilman kilpailutusta veronmaksamien omistamilta sidosyksikköyhtiöiltä. Tähän menoon on saatava ensi kaudella muutos. Se tapahtuu lainsäädännöllä, viranomaisvalvonnan riittävillä resursseilla ja paikallisesti poliitikon tahdolla avata markkinoita pk-yrityksille”, sanoo Jaskari.

Yrittäjät on erittäin huolissaan nykykehityksestä, kun julkinen sektori ostaa palveluita ja tuotteita omilta yhtiöiltään kilpailutuksia kiertäen.  

Yksityisten tontilla toimivat esimerkiksi monialayritys Arkea Oy (49 miljoonaa euroa liikevaihto), ravitsemisalan Servica Oy (97 m€), ravitsemus- ja siivousalan Polkka Oy (30 m€), pesula- ja tekstiilihuollon Sakupe Oy (24 m€) ja ict-sektorin Istekki Oy (151 m€).  Julkisen sektorin omistamien yhtiöiden toiminnan laajuus selviää esimerkiksi tästä raportista.   

Elinkeinoelämän järjestöt ovat vaatineet toimenpidepyynnössään KKV:tä tutkimaan julkisen sektorin sidosyksikköjärjestelyjen lainmukaisuutta. 

Yritysten byrokratiaa voidaan vähentää 

Ensi vaalikaudella ei tule lisätä yrityksille lainsäädännöstä johtuvia kustannuksia.  

Yrittäjänä toimimisen helpottaminen on avain myös parempaan työllisyyteen. Kun yrittäjyyden toimintaympäristö on reilu ja kannustava, se kannustaa työllistämään itsensä yrittäjänä ja palkkaamaan myös muita. 

“Esimerkiksi jätetään pienimmät mikroyritykset hallinnollisten velvoitteiden ulkopuolelle, jos siihen on perusteita. Tämä ohjenuora sääntelyssä olisi merkittävä asia kaikkein pienemmille yrityksille”, sanoo johtaja Janne Makkula. 

“Annetaan aloittavalle yrittäjälle oikeus saada elinkeinotoimintaan peruspalveluja, kuten pankki- ja vakuutuspalveluja sekä tietoliikennepalvelut, ja helpotetaan mahdollisuutta aloittaa yritystoiminta uudelleen epäonnistumisen jälkeen”, Makkula jatkaa. 

johtaja Harri Jaskari, 050 512 2874, Suomen Yrittäjät, harri.jaskari@yrittajat.fi ja johtaja Janne Makkula, 040 581 2472, Suomen Yrittäjät, janne.makkula@yrittajat.fi.

Muita kiinnostavia aiheita