– Suomen Yrittäjät esittää TEM:ille vaatimuksen väliaikaisesta ratkaisusta. Enää ei käy se, että yrittäjät joutuvat odottamaan, sanoo johtaja Harri Jaskari Yrittäjistä. Kuva: SY Point
Johtaja Harri Jaskari, Suomen Yrittäjät. Kuva: Johanna Erjonsalo
15.3.2023 klo 07:57
Tiedote

Elinkeinoelämän järjestöt: Viisi ratkaisua soteen

Hyvinvointialueiden perustamisen myötä sote-uudistuksessa on päätetty vasta hallinnollisesta rakenteesta. Elinkeinoelämän järjestöt kannustavat seuraavaa hallitusta ja hyvinvointialueita uudistuksen ripeään jatkamiseen ja esittävät konkreettisia ratkaisuja palvelujen saatavuuden parantamiseksi ja kustannuskasvun hillitsemiseksi.

Sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat koko sen valmistelun ajan olleet palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen sekä kustannuskasvun hillitseminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko palvelujärjestelmän tuottavuuden merkittävää parantamista.

Strategisella yhteistyöllä ja innovaatioiden hyödyntämisellä tuloksia

Elinkeinoelämän järjestöt pitävät välttämättömänä, että seuraava hallitus kirjaa tavoitteekseen monituottajuuden edistämisen ja yksityisen sektorin toimijoiden laajan hyödyntämisen sosiaali-,  terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuotannossa. Kaikki resurssit on otettava tehokkaaseen käyttöön julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta kehittämällä. Tämä edellyttää eri tuotantotapojen avointa vertailua ja strategista työnjakoa yksityisen ja julkisen palvelutuotannon välillä.

Yksityiset palveluntuottajat ovat hyviä uudistamaan palveluprosesseja ja kehittämään uusia innovaatioita. Innovaatiotoimintaa tukevat yhteisesti määritellyt päämäärät ja yksityiskohtaisen sääntelyn purkaminen, jotta nykyiset toimintatavat eivät rajoita liikaa tulevaisuuden mahdollisuuksia. Yksityisen palvelutuotannon hyödyntäminen vapauttaa myös julkisen sektorin henkilöstöä niihin tehtäviin, jotka on perusteltua tuottaa julkisena tuotantona. Yksityinen rahoitus, kuten vakuutukset täydentää julkista hyvinvoinnin rahoitusta ja keventää julkisen sektorin taakkaa.

Elinkeinoelämän järjestöjen ehdotukset: 

  1. Velvoitetaan hyvinvointialueet tuotteistamaan palvelunsa, laskemaan oman tuotantonsa yksikkökustannukset ja ilmoittamaan ne julkisesti. Myös hoivaan ja hoitoon pääsyn ajat on ilmoitettava vertailukelpoisesti ja ajantasaisesti.
  2. Parannetaan julkisrahoitteisten palveluiden saatavuutta purkamalla korona-aikana syntyneet ylipitkät hoitojonot sekä puolittamalla erikoissairaanhoidon ja suun terveydenhoidon hoitotakuuajat. Sanktioidaan kaikkien hoito- ja hoitotakuuaikojen ylittäminen sekä edellytetään ostopalveluiden ja palveluseteleiden käyttöönottoa takuuaikojen ylittyessä.
  3. Parannetaan kansalaisten hoitoon ja hoivaan pääsyä sekä valinnanmahdollisuuksia hoitopaikan suhteen kehittämällä Kelan sairausvakuutusjärjestelmää ja korottamalla korvausten tasoa sekä lisäämällä palveluseteleiden käyttöä merkittävästi
  4. Helpotetaan työvoimapulaa uudistamalla ammattiryhmien työjakoa ja teknologian yhteensovittamista kaikilla sote- ja hyvinvointialoilla sekä helpottamalla ulkomaisen työvoiman hyödyntämistä.
  5. Panostetaan terveyden edistämiseen ja ennalta ehkäiseviin palveluihin.

Suomen Yrittäjät
Elinkeinoelämän keskusliitto
Keskuskauppakamari
Finanssiala ry
Hyvinvointiala HALI ry
Kuntoutusyrittäjät ry
Lääkäripalveluyritykset ry
Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry

Lisätietoja:

Harri Jaskari, johtaja, Suomen Yrittäjät, harri.jaskari@yrittajat.fi, p. 050 512 2874

Vesa Rantahalvari, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto,vesa.rantahalvari@ek.fi, p. 040 544 4609

Johanna Sipola, varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari, johanna.sipola@chamber.fi, p. 050 352 1172

Päivi Luna, johtava asiantuntija, Finanssiala ry, paivi.luna@finanssiala.fi, p. 040 700 6618
 
Eveliina Vigelius, johtaja, Hyvinvointiala HALI ry, eveliina.vigelius@hyvinvointiala.fi, p. 044 511 4411

Satu Grekin, toiminnanjohtaja, Kuntoutusyrittäjät ry, satu.grekin@kuntoutusyrittajat.fi, p. 050 550 3488


Ismo Partanen toiminnanjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry, ismo.partanen@lpy.fi, p. 040 518 5799Panu Tast, toimitusjohtaja, Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry, panu.tast@naery.fi, p. 040 542 2227
Riitta Hämäläinen-Bister, toiminnanjohtaja, Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry, riitta@sky-ry.fi, p.0405154449

Muita kiinnostavia aiheita