23.4.2018 klo 08:07
Tiedote

Ajankohtaista EU:ssa: pk-yritysten rahoitus, kierrätys, taksimarkkinat

Suomen Yrittäjät vaikuttaa suomalaisyritysten puolesta vahvasti Euroopan unionissa. Tästä voit lukea Brysselin-toimiston tuoreet kuulumiset. Juuri nyt ajankohtaista ovat muun muassa kierrätys, pk-yritysten rahoitus, pk-yrityksen määritelmä, taksimarkkinat, lentoyhtiöiden korvaukset ja europarllamenttivaalit.

Euroopan parlamentin täysistunnossa keskusteltiin kiertotalouspaketista, etenkin jätehuollon kehittämisestä ja tehostetusta kierrätyksestä EU:ssa. Myös jo aiemmin näkyvästi esillä ollut metsien hiilinieluja koskeva LULUCF -asetus oli palannut parlamentin päätöslistalle neuvoston kanssa käytyjen hienosäätöneuvottelujen jälkeen. Tällä kerralla hanke meni läpi 574 mepin puoltoäänin – mukaan lukien Suomelle suunnatut joustot.

EU:n uudistajaksi, ja ehkäpä pelastajaksikin, vauhdilla henkilöityvä Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti linjauspuheenvuoron unionin kehittämisestä ja tulevaisuudesta. Europarlamentaarikot ottivat EU-myönteisen ja siltoja rakentavan kulman pääsääntöisesti hyvin vastaan.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ETSK kokoontui puolimatkan krouvin täysistuntoon. Istuvan komitean viisivuotisesta toimintajaksosta 2015–2020 kun on nyt käyty ensimmäinen puolisko. Täysistunnon agenda sekä toisena päivänä käsiteltyjä, eri politiikkalohkoja koskevia lausuntoja koskevat tiedot löytyvät tästä linkistä.

Pk-yritysten eurooppalainen kattojärjestö UEAPME järjesti viime viikolla yhdessä European Association of Guarantee Institutions AECM:n kanssa keskustelutilaisuuden pk-yrityksien rahoitusinstrumenteistä. Suomen Yrittäjien edustaja ekonomisti Petri Malinen korosti puheenvuorossaan, että pk-yrityksille tarvittaisiin entistä monipuolisempia ja joustavampia rahoitusmahdollisuuksia, jotka mahdollistaisivat paremmin esimerkiksi riskipääoman sekä joukkorahoituksen käytön.

Paneelikeskusteluissa pohdittiin myös, josko rahoitusohjelmien yhtenäistäminen ja yhteen koriin laittaminen toimisi paremmin kuin useat, toisinaan päällekkäinkin menevät ohjelmat. Tällä hetkellä ohjelmat pahimmassa tapauksessa jättävät yrityksen kahden eri rahoitusinstrumentin väliinputoajaksi eriäväisten kriteeriensä takia, toisaalta taas, jos ohjelmia karsitaan liikaa voi tässä prosessissa jäädä muita pk-yrityksiä tukevia elementtejä unholaan.

Pöydälle nostettiin myös pk-yritysmääritelmä, jonka muuttamisesta keskustellaan. Määritelmän laajentaminen voisi mahdollisesti ohjata rahoitusmahdollisuudet niitä tarvitsevilta pk-yrityksiltä entistä kauemmas.

IRU:n taksiryhmän epävirallinen Brysselin kokous keskittyi globaalien taksimarkkinoiden tulevaisuuteen. Haasteita on nähtävissä, mutta toisaalta EU:n osalta Euroopan unionin tuomioistuin on ainakin joiltakin osin selventänyt vihdoin kuljetuspalveluihin liittyvien säädösten tulkintaa. Kesällä voimaan astuva Suomen liikennepalvelulaki ja taksimarkkinoiden vapautuminen herätti kiinnostusta muiden maiden kollegoissa.

Viime viikolla oli myös toinen taksitapahtuma Taxi and Mobility 2018, joka keräsi yhteen kuljetusalan ammattilaisia ympäri maailmaa. Paneelikeskusteluissa pohdittiin muun muassa taksien roolia muuttuvassa liikkuvuuskonseptissa, ympäristöystävällisyyttä sekä sääntelyn vaikuttavuutta markkinoiden kehittymiseen.

Euroopan Komissio toivottaa Länsi-Balkanin maat Makedonian ja Albanian tervetulleiksi EU:n liittymisneuvottelupöytiin. Komissio suosittelee, että neuvosto tekisi päätöksen näiden kahden Länsi-Balkanin maan liittymisneuvottelujen aloittamisesta. Maat ovat viimeisimmän laajentumispaketin raporttien mukaan saavuttaneet riittävää kehitystä uudistuksissa kohti eurooppalaisia perusarvoja, mutta työtä riittää silti vielä tehtäväksi erityisesti riippumattoman oikeuslaitoksen, toimivan julkishallinnon, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden saralla.

Friends of the IRU- eli maantiekuljetusalan edustajat keskustelivat raskaan kaluston hiilidioksidistandardeista, jotka esitellään ensi kuussa liikkuvuuspaketin kolmannessa osassa. Standardien tasosta käydään nyt kiivasta keskustelua ympäri Brysseliä, haitari liikkuu jossakin ympäristöjärjestöjen 24 prosentin ja autonvalmistajien seitsemän prosentin välillä.

Ensi vuoden eurovaalien äänestyspäivät ovat nyt tiedossa, kun europarlamentaarikot hyväksyivät keskiviikon täysistunnossa Strasbourgissa vaalipäiviksi 23.–26. toukokuuta. Äänestystä aikaistettiin kahdella viikolla aiemmin suunnitellusta, sillä helluntain pelättiin laskevan äänestysintoa.

Euroopan unionin tuomioistuin linjasi, että lentoyhtiöt ovat korvausvelvollisia matkustajille myös siinä tapauksessa, kun lentoyhtiön sisäisen lakon takia lennot ovat myöhässä tai ne joudutaan perumaan kokonaan. Tuomioistuimen mukaan yhtiön sisäinen, työntekijöiden spontaanisti aloittama lakko eli niin sanottu villi lakko ei ole poikkeuksellinen olosuhde, eikä näin ollen vapauta lentoyhtiötä korvausvelvollisuudesta. Näin pyritään parantamaan Euroopassa matkustavien kuluttajansuojaa, korvausvelvoite pätee myös aiempiin lakkoihin viimeisen kolmen vuoden ajalta.