21.12.2017 klo 12:09
Tiedote

Hallituksen valinnanvapaussopu on askel oikeaan suuntaan

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen siihen, että sote-uudistus etenee ja vahva valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluiden perustasolla toteutuu. Syntymässä on ratkaisu, joka luo tilaa myös kotimaiselle sote-yrittäjyydelle.

Suomen Yrittäjät on iloinen siitä, että sote-keskuksen palveluvalikoimaan tuli erikoisalojen osalta joustoa.

– Pakollisten erikoisalojen sisällyttäminen sote-keskusten palveluvalikoimaan olisi vaikeuttanut pienten sote-keskusten perustamista. Siinä mielessä nyt otettiin askel oikeaan suuntaan, vaikka kahden erikoisalan minimivaatimus voi sekin olla ongelma, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Maakuntien vastuu valinnanvapaudesta kasvaa

Jousto lisää myös maakuntien valtaa ja vastuuta.

– Maakunnille jää valta ratkaista, miten valinnanvapaus kussakin maakunnassa toteutuu. Valmistelun edetessä on muistettava, että kaikki yksityiskohdat vaikuttavat. Esimerkiksi pienten sote-keskusten näkökulmasta on nyt erityisen tärkeää, että erikoislääkärit saavat jatkossakin toimia sivutoimisina ammatinharjoittajina.

Suomen Yrittäjät muistuttaa, että maakunnan velvollisuus ottaa käyttöön henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli perustason palveluissa etenevät.

– Nämä ovat ehdottoman hyviä keinoja sekä asiakkaille että pk-yrittäjille ja tärkeä osa sote-palvelujärjestelmää, Pentikäinen sanoo.

Kustannuksia voitava vertailla

Maakunnalla ei ole velvollisuutta käyttää asiakasseteliä erikoissairaanhoidossa, mikä voi kaventaa valinnanvapautta. Se myös vaikeuttaa kustannustehokkuuden parantamista.

– Keinoja parantaa kustannustehokkuutta pitää hakea muualta. Ratkaisevan tärkeää on luoda maakunnille ja niiden liikelaitoksille yhteinen kustannuslaskennan malli. Avoin, vertailukelpoinen data vahvistaisi myös järjestäjän eli maakunnan työkaluja johtaa sote-palvelujärjestelmää ja niiden kustannuksia, Pentikäinen sanoo.

– Kaiken kaikkiaan on hyvä, että hallitus sopi täsmennykset valinnanvapauslakiin nopeasti. Ne ovat selvä vastaus lausuntopalautteeseen, ja raivaavat uudistukselta esteitä, mikä on tärkeää. Nyt on aika antaa valmistelijoille rauha viimeistellä lakiesitys ja viedä kaikille suomalaisille tärkeä uudistus maaliin.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi
elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät, p. 040 587 2445, susanna.kallama@yrittajat.fi