10.9.2019 klo 11:31
Tiedote

Hoitotakuun laajennus onnistuu vain lisäämällä palvelusetelin käyttöä 

Hallitus lupaa ohjelmassaan, että kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista. – Se onnistuu vain lisäämällä lakiin velvoite antaa asiakkaalle palveluseteli, sanoo Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin.

Palveluseteliä käyttää 80 prosenttia Suomen kunnista. Sitä käytetään kuitenkin todella vähän: seteleillä katetaan vain noin prosentti kuntien sote-kustannuksista. Tieto käy ilmi Suomen Yrittäjien julkaisemasta Jonottamatta palveluihin! Palvelusetelin hyödyt koko Suomen käyttöön -selvityksestä.

– Luku on hävettävän vähäinen, Grekin sanoo.

Myönteistä on se, että palvelusetelin käyttö on kasvanut nopeasti: vuoden 2011 noin 42 miljoonasta 374 miljoonaan vuonna 2017.

– Kuntien kannattaa jatkaa setelin käytön lisäämistä. Se nopeuttaisi esimerkiksi lääkärin vastaanotolle pääsemistä, Grekin vinkkaa.

Kansalaiset eriarvoisessa asemassa – palveluseteli auttaisi

Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa luvataan valmistella palvelusetelilain uudistus ja linjata henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa.

Nyt asukkaat ovat eriarvoisessa asemassa, sillä kunta päättää itse, voivatko sen asukkaat käyttää palveluseteliä. Kuntalainen ei saa palveluseteliä vaatimalla. Myös palvelusetelin käyttötapa vaihtelee: On kunnan peukalon alla, missä palveluissa ja millä kriteereillä setelin voi saada, ja riittääkö seteleitä esimerkiksi koko vuodeksi.

– Uudistus on pakko siksikin, että hoitotakuun kiristäminen ei muuten ole realistista. On pakko avata asiakkaille hoitoon pääsy kaikille palveluntarjoajille, sillä niissä hoitohenkilöstö jo nyt työskentelee. Ylikapasiteettia ei ole, Grekin sanoo.

5 keinoa edistää palvelusetelin hyötyjä

Palvelusetelien käyttöä pitää kasvattaa merkittävästi jo ennen sote-uudistusta ja järjestämisvastuun siirtoa kunnilta myöhemmin perustettaville maakunnille. Setelin edut kannattaa ottaa laajasti ja yhtenäisesti käyttöön. Hallituksen kannatta edistää asiaa näin:

  1. Määritetään perustason sote-palvelut, joihin luodaan valtakunnallinen palveluseteli.
  2. Kerätään hyvät kokemukset palveluseteleiden tuotteistamisesta. Jalostetaan niistä malli valtakunnalliseksi palveluseteliksi.
  3. Velvoitetaan julkinen sektori laskemaan sotekustannuksensa valtakunnallisella kaavalla. Laskenta otetaan palvelusetelin hinnoitteluperusteiden pohjaksi.
  4. Annetaan jokaiselle asiakkaalle oikeus palveluseteliin.
  5. Sallitaan maakuntien jatkokehittää alueensa palveluseteleitä innovointiin ja tuotekehitykseen kannustavaksi.

Lisätietoja:

Lue Suomen Yrittäjien palveluseteliselvitys Jonottamatta palveluihin! Palvelusetelin hyödyt koko Suomen käyttöön.

kilpailu- ja elinkeinoasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät, p. 050 550 3488, satu.grekin@yrittajat.fi