8.11.2018 klo 14:27
Tiedote

Irtisanomissuojan kevennys on selkeä muutos

Suomen Yrittäjät arvioi, että lakimuutos henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta auttaa tarjoamaan lisää työtä pienissä yrityksissä.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiesityksensä työllistämisen helpottamiseen tähtäävästä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta. Suomen Yrittäjät oli mukana säännösmuutosten perusteluja valmistelleessa työryhmässä.

– Esitys on yrittäjien näkökulmasta varsin hyvä. Muutos on pitkäaikainen tavoitteemme. Hallitus ansaitsee tunnustuksen siitä, että se vei esityksen maaliin poliittisista työtaisteluista huolimatta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi lakiesitystä.

– Meillä on syytä uskoa, että lakimuutoksella pienten yritysten työllistämisen kynnys laskee. Se toivottavasti kannustaa yrittäjiä tarjoamaan enemmän työtä. Tämä on tärkeää, jotta saamme työllisyysasteen ylös ja vahvistettua hyvinvointivaltion taloudellista perustaa, Pentikäinen sanoo.

”Työntekijämäärä vaikuttaa jatkossa selvästi siihen, miten juttuja tuomioistuimissa ajetaan”

Lakiesityksen perusteluissa on todettu, että nyt esitettävien muutosten voidaan katsoa madaltavan pienen työnantajan irtisanomiskynnystä tilanteessa, jossa työntekijän menettelyllä on työnantajaan olennainen vaikutus tämän pienestä koosta johtuen.

Säännösehdotus ja sen perustelut korostavat työnantajayrityksen koon merkitystä, kun irtisanomiskynnyksen täyttymistä arvioidaan.

– Tästä seuraa se, että työntekijämäärä vaikuttaa jatkossa selvästi siihen, miten juttuja tuomioistuimissa ajetaan, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Tämä puolestaan pakottaa tuomioistuimet ottamaan yrityksen koon huomioon ratkaisutoiminnassaan irtisanomiskynnystä alentavana seikkana.

Makkulan mukaan ei ole nähtävissä, että nykyisessä oikeuskäytännössä yrityksen pienellä koolla olisi ollut arvioinnissa erityistä merkitystä.

– Kyseessä on siten selvä muutos nykytilaan nähden, Makkula sanoo.

– Seuraavan hallituksen on jatkettava määrätietoisesti työmarkkinoiden uudistamista ja toteutettava uusia työllistämistoimia. Tämän hallituksen toimet ovat hyvä alku mutta tarvitaan lisää, Mikael Pentikäinen toteaa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472