24.5.2018 klo 14:35
Tiedote

Kilpailulain muutos tekee kilpailusta reilumpaa julkisen ja yksityisen välille

Suomen Yrittäjät vaatii kilpailututkintaan vauhtia. Valtioon ja kuntiin kohdistuvat kilpailututkinnat kestävät nyt vuosia. Tänään annettu esitys kirjanpidon eriyttämisvelvollisuudesta on hyvä alku kilpailulain kehittämisessä. Lisäksi tarvitaan kuntien, maakuntien ja valtion kilpailurikkomuksiin uhka ankarammasta seuraamuksesta, jotta kilpailu normalisoituu nopeammin.

Kilpailun laillisuutta valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV). Kilpailuvalvonnan tehostamiseksi hallitus esittää nyt muutoksia. Ne liittyvät hallitusohjelmakirjaukseen reilummasta kilpailusta sekä kilpailuviranomaisten toimivaltuuksia sääntelevään EU-direktiiviin. Muutoksista yrittäjyyttä edistää uusi kirjanpidon eriyttämisvelvoite julkisen toimijan liiketoiminnan ja lakisääteisen toiminnan välille.

Kunnilla ja kuntayhtymillä on paljon liiketoimintaa esimerkiksi kunnossapito- ja maanrakennuspalveluissa, ateria-, kuljetus-, vartiointi-, ICT- ja pesulapalveluissa sekä oppilaitosten kyljessä.

– Jos julkinen liiketoiminta saa perusteetonta etumatkaa, joka aiheuttaa yhtä tehokkaan kilpailijan syrjäyttämisen, kilpailu estyy. Silloin kilpailullisuuden tehokkuusshyödyt jäävät saavuttamatta, kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Ongelma on, että julkissektorin laittomuuksia ei nykylain ja -valvonnan keinoin saada kuriin. Kohteilla ei ole kiirettä myötävaikuttaa tutkintaan, sillä korko ei juokse.

Suomen Yrittäjät kannattaa kilpailulain kiristämistä erityisesti julkissektorin elinkeinotoiminnan kilpailuvalvonnassa.

– Laittomuuksia ratkotaan nyt ensisijaisesti neuvottelemalla. Neuvotteluilla ei ole takarajaa, ja ne ovat kestäneet jopa yli kolme vuotta. Se on liian pitkä aika, Grekin sanoo.

Tuon ajan kilpailuhäiriö jatkuu, sillä riittävän rangaistuksen uhan puuttuessa kunnilla ei ole painetta auttaa KKV:tä tutkimaan nopeammin.

Suomen Yrittäjien mielestä kaikista kilpailulain rikkomuksista pitää rangaista yhtä tehokkaasti kuin esimerkiksi kartelleista, jotta saavutetaan ennaltaehkäisevä pelotevaikutus.

– Nyt esitettävä kirjanpidon eriyttämisvelvoite on tärkeä, sillä erillinen kirjanpito nopeuttaa KKV:n tarkastuksia, Grekin kehuu.

Tarvitaan neljä muutosta

Suomen Yrittäjien mielestä tulevaisuudessa reilun kilpailun yksityisen ja julkisen välille turvaisivat seuraavat lakimuutokset:

1. Enimmäisaika viranomaistutkinnalle. Sopiva enimmäisaika olisi 6–12 kuukautta. Enimmäiskesto on käytössä jo sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnassa.

2. Yhteinen kustannuslaskennan malli, jota kuntien, maakuntien ja valtion on pakko käyttää tuotantonsa kustannuksia määriteltäessä. Vain näin voidaan vertailla tuotannon kus-tannuksia.

3. Kielto ja sanktio kilpailuneutraliteettirikkomuksista, ja kilpailuoikeudellinen vahingonkorvausvelvollisuus niihin.

4. Pienimpien yritysten markkinoilla pysymistä edistäisi viranomaisvalvonta, joka torjuisi niihin kohdistuvia kohtuuttomia sopimusehtoja tai -käytäntöjä

Lisätietoja:
kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, p 050 550 3488