13.4.2016 klo 11:06
Tiedote

Koulutussopimus helpottaisi nuorten kouluttamista ja työllistymistä

Hallitus aikoo ottaa käyttöön koulutussopimuksen ammatillisessa koulutuksessa. Se helpottaa ammattiin opiskelemista painottaen työpaikalla oppimista. – Oppisopimuskoulutuksen rinnalle tarvitaan uusi vaihtoehto, sillä oppisopimus on yksinyrittäjälle ja pienille työnantajayrityksille liian byrokraattinen ja kallis tapa kouluttaa ja työllistää nuoria, johtaja Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjistä sanoo.

Opetusministeriön asettamat selvityshenkilöt Maija Aaltola ja Rauno Vanhanen luovuttivat selvityksensä koulutussopimuksesta opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle tänään. Koulutussopimus on osa ammatillisen koulutuksen reformia.

Selvityshenkilöt esittävät, että koulutussopimuksessa opiskelija voi suorittaa opintojaan pala kerrallaan työssä oppien. Siinä ei syntyisi työsuhdetta, vaan opiskelija olisi oppilaitoksen kirjoilla ja voi saada opintotukea. Työnantaja voisi maksaa opiskelijalle matka- ja ateriakorvauksia tai osaamisen kasvaessa kannusterahaa. Selvityksessä esitetään, että opiskelija, työnantaja ja oppilaitos voivat yhden sopimuksen avulla sopia kaikista työpaikalla tapahtuvan opiskelun kysymyksistä. Yleiset työelämävalmiuksia kehittävät taidot, kuten vuorovaikutustaidot, voisi sisällyttää työpaikalla tapahtuvaan ammattiin opiskeluun.

Nyt liian moni jää ilman koulutusta – tarvitaan uusi tapa opiskella ammattiin Suomessa peräti 17 prosentilla alle 29-vuotiaista ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Se tarkoittaa noin 116 000 nuorta ilman koulutusta. Osa ei hakeudu koulutukseen ollenkaan, ja moni keskeyttää opintonsa.

– Moni nuoren ammattiin opiskelua ja työllistymistä edistäisi ensisijaisesti työpaikalla tapahtuva koulutus, johtaja Veli-Matti Lamppu huomauttaa.

– On hyvä, että selvityshenkilöt esittävät oppisopimuskoulutuksen rinnalle koulutussopimusta. Oppisopimuskoulutus on osoittautunut liian kalliiksi ja byrokraattiseksi tavaksi kouluttaa nuoria, Lamppu sanoo.

– Koulutussopimusta pitää kehittää kaikkien työelämäosapuolten yhteistyönä selvityshenkilöiden ehdotusten pohjalta.
Lamppu muistuttaa, että myös lisääntynyt maahanmuutto vaatii Suomea löytämään nykyistä joustavampia työpaikalla oppimisen vaihtoehtoja. Koulutussopimus tarjoaa myös tähän yhden uuden vaihtoehdon. Suomen Yrittäjät ajanut mallia pitkään Suomen Yrittäjät lanseerasi koulutussopimus-termin tammikuussa 2013 ja on ajanut uudistusta voimakkaasti muun muassa eduskuntavaalivaikuttamisessaan. Jo vuoden 2011 Suomen Yrittäjien liittokokous otti kantaa samankaltaisen mallin puolesta. Nuorten oppisopimuskoulutusta kehitettävä

Koulutussopimuksen rinnalla ammatillisen koulutuksen reformissa tulisi kehittää edelleen erityisesti nuorille soveltuvaa oppisopimuskoulutusta.

– Vailla ammatillista koulutusta olevien henkilöiden oppisopimuspalkkaus pitäisi kirjata työehtosopimuksiin samalla, kun paikallisen sopimisen laajentamista toteutetaan hallituksen kirjaamalla tavalla. Oppisopimuspalkka sidottaisiin porrastetusti osaamisen ja tuottavuuden kehittymiseen osana paikallista sopimista, Veli-Matti Lamppu sanoo.

Fakta: Koulutussopimus ja oppisopimuskoulutus – yhtäläisyyksiä ja eroja

Koulutussopimus tiivistettynä
• työvaltainen oppiminen
• ei perustu työsuhteeseen
• työnantajalla mahdollisuus maksaa ateria- ja matkakorvauksia sekä osaamisen kasvaessa kannusterahaa
• voidaan opiskella tutkinnon osa kerrallaan
• työnantajalla mahdollisuus koulutuskorvaukseen mikäli opiskelijan ohjauksen määrä on korkea
• yhdellä sopimuksella koko koulutus työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokonaisuus

Oppisopimuskoulutus tiivistettynä
• työvaltainen oppiminen
• perustuu työsuhteeseen ja palkka määrittyy yleensä työehtosopimuksen mukaan
• tavoitteena yleensä koko tutkinto
• työnantajalla oikeus koulutuskorvaukseen
• vaatii useita eri sopimuksia (erityisesti jos saadaan palkkatukea) Lisätietoja:
johtaja Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät, p. 050 344 2554, veli-matti.lamppu@yrittajat.fi
koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, p. 050 563 4729, mika.tuuliainen@yrittajat.fi