8.9.2020 klo 10:00
Tiedote

Kysely: Nuoret yrittäjät toiveikkaita koronakriisistä huolimatta    

Nuoret yrittäjät uskovat omaan selviytymiskykyynsä ja jaksamiseen kriisin keskellä. Kysyttäessä miten nuori yrittäjä kuvailisi liiketoimintansa tulevaisuutta 58 prosenttia oli sitä mieltä, että se jatkuisi ennallaan ja 46 prosenttia uskoi yrityksensä kasvavan ja laajenevan, käy ilmi Suomen Yrittäjien kyselystä.

Suomen Yrittäjät kysyi heinä-elokuun vaihteessa nuorilta, alle 36-vuotiailta yrittäjiltä, miten koronakriisi on vaikuttanut heidän yrityksiinsä. Koronakriisin vaikutukset ovat olleet vaihtelevia ja hyvin toimialariippuvaisia.

Myynti oli laskenut jopa 67 prosentilla vastaajista, ja samaan aikaan kasvanutta myyntiä koki 12 prosenttia nuorista yrittäjistä.

Vähentynyt myynti ja maksuvaikeudet ovat mitä todennäköisimmin johtaneet siihen, että noin kolmannes keskittyi yrityksensä kehittämiseen, 13 prosenttia siirsi toimintansa verkkoon ja 11 prosenttia muutti liiketoimintamalliaan.

Joka kymmenes aikoi yhdistää voimansa toisen yrittäjän kanssa, 16 prosenttia uskoi siirtyvänsä uusille markkinoille ja ainoastaan 4 prosenttia harkitsi liiketoiminnan lopettamista.

– Avoimissa vastauksissa tuli esiin myös huolta omasta jaksamisesta erityisesti pienten lasten vanhemmilta ja työllistäviltä yrittäjiltä, jotka olivat joutuneet lomauttamaan tai irtisanomaan henkilökuntaa, verkostopäällikkö Aicha Manai Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kyselyyn vastasi 284 yrittäjää. Reilu 60 prosenttia vastaajista oli yksinyrittäjiä ja loput työllistäviä yrittäjiä. Valtaosa toimi palvelualalla (57 prosenttia) ja loput muun muassa kaupan, rakentamisen sekä hyvinvoinnin ja terveyden alalla. Suurin osa vastaajista oli 26–35 vuotiaita.

Elokuussa julkistetussa, kaiken ikäisiä yrityksiä koskevassa Yrittäjägallupissa 59 prosenttia vastasi myyntinsä vähentyneen ja seitsemän prosenttia myynnin kasvaneen. Molempien ryhmien kokemukset ovat siis melko samanlaisia.

Julkiselle tuelle edelleen tarvetta

Koronakriisi osui lujaa erityisesti palvelualoille ja esimerkiksi ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjät joutuivat koville. 47 prosenttia nuorten yrittäjien kyselyyn vastanneista koki tarvitsevansa suoraa julkista tukea selvitäkseen kriisistä ja 53 prosenttia olikin hakenut tukea yritykselleen. 57 prosenttia sai hakemansa tuen ja 36 prosenttia sai kielteisen vastauksen.

Yrittäjägallupin tuloksiin verrattuna nuorten keskuudessa näyttäisi olevan kovempi tarve suoralle tuelle, Yrittäjägalluppiin vastanneista ainoastaan 39 arvioi tarvitsevansa suoraa tukea ja 43 prosenttia oli hakenut tukea yritykselleen.

Vain viidennes tuen saaneista koki sen riittävän kriisin yli pääsemiseksi.

– Julkisen tuen muotoja ja kriteerejä tulisikin kehittää, sillä tarve niille on ilmeinen, positiivisista asenteista huolimatta, Aicha Manai sanoo.

Viidennes vastaajista tukeutui yrittäjien työttömyysturvaan, 41 prosenttia maksoi itselleen pienempää palkkaa ja 29 prosenttia turvautui sosiaalietuuksiin pystyäkseen jatkamaan toimintaa. 12 prosenttia on tehnyt palkkatöitä yrittämisen ohella.

– Kriisi on siis pakottanut nuoret yrittäjät mukautumaan vallitseviin olosuhteisiin ja joustamaan sekä oman palkanmaksun että rinnakkaisen työnteon suhteen.

Aiempia suunnitelmia ei unohdeta

Nuorilta yrittäjiltä kysyttiin, miten koronakriisi oli vaikuttanut jo ennen koronaa tehtyihin suunnitelmiin. Vain kahdeksan prosenttia vastaajista joutui perumaan kaikki suunnitelmansa. Kolmannes siirsi suunnitelmansa tulevaisuuteen ja kolmannes muutti tai kehitti suunnitelmiaan. Joka viides vastaajista piti suunnitelmansa ennallaan.

– Positiivista oli, että viisi prosenttia vastaajista koki heidän saamansa kehittämistuen auttavan tehtyjen suunnitelmien toteuttamisessa, Manai sanoo.

Iällä on väliä

Lisäksi kysyttiin, kokivatko nuoret yrittäjät he, että iällä on vaikutusta koronakriisistä selviämiseen ja sen käsittelemiseen. Reilu kolmannes vastasi avoimeen kysymykseen, ja suurin osa koki, että iällä on erityisesti positiivinen vaikutus vaikean tilanteen käsittelemiseen lähinnä nuoren iän tuoman jaksamisen vuoksi ja siksi, että nuorena on helpompi aloittaa alusta ja nykyajan nuoret ovat tavalla tai toisella tottuneet jatkuvaan muutokseen.

Nuorten selviytymiskyky hyvällä tasolla

59 prosenttia uskoo yrityksensä selviävän kriisistä ja 32 prosenttia uskoo ehkä selviävänsä, kukaan vastaajista ei usko yrityksensä kaatuvan. Elokuun Yrittäjägallupissa 60 prosenttia uskoi selviävänsä kriisistä ja prosentti vastaajista uskoi yrityksensä kaatuvan.

Peräti 51 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän selviytymiskykynsä oli kasvanut koronakriisissä.

Näin kysyttiin

  • Suomen Yrittäjät selvitti nuorten, alle 36-vuotiaiden, yrittäjien kokemuksia ja ajatuksia koronakevään ajalta
  • Kyselyyn vastasi 284 yrittäjää.
  • Kyselyaika oli 23.7.–20.8.2020.
  • Kyselyä jaettiin sosiaalisessa mediassa sekä Nuorten Yrittäjien uutiskirjeessä.

Lisätietoja:

Tutustu kyselyyn koronakriisin vaikutuksista nuorten omistamiin yrityksiin.

verkostopäällikkö Aicha Manai, Suomen Yrittäjät, p. 044 555 3220, aicha.manai@yrittajat.fi