27.12.2019 klo 12:31
Tiedote

Kysely: Luottamusmiesjärjestelmä on harvoin käytössä 

Vain 8 prosentissa työnantajayrityksistä ja vain joka viidennessä työnantajaliiton jäsenyrityksessä on käytössä luottamiesjärjestelmä, kertoo tuore Yrittäjägallup. – Aika on ajanut ohi luottamusmiesinstituutiosta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Kysely osoittaa, että luottamusmiesjärjestelmä on rapautunut. Se on lähinnä suurimpien yritysten neuvottelujärjestelmä, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjägallupin teki Kantar TNS Suomen Yrittäjien pyynnöstä. Kyselyyn vastasi 1007 yrittäjää eri puolilta Suomea.

Työntekijät voivat valita edustajakseen myös luottamusvaltuutetun. Tällaisia edustajia on 9 prosentissa työnantajayrityksistä.

Pentikäisen mukaan on kiinnostavaa, että luottamusvaltuutettu on useammassa yrityksessä kuin luottamusmies.

– Luottamusvaltuutetun valintaan saavat osallistua kaikki, mutta luottamusmiehen valintaan vain kyseisen ammattiliiton jäsenet. Luottamusvaltuutettu on siis demokraattisemmin valittu kuin luottamusmies, Pentikäinen avaa termien eroa.

– Yrittäjien vahva kanta on se, että luottamusmies ei voi olla ainut osapuoli sopimiseen. Pitää olla mahdollisuus sopia myös luottamusvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa, Pentikäinen sanoo.

Kyselyn perusteella iso joukko yrittäjiä on myös valmis vahvistamaan henkilöstön edustajan asemaa, jos se edistää paikallista sopimista: 37 prosenttia yrittäjistä hyväksyisi sen, että henkilöstön asemaa ja suojaa yrityksessä vahvistetaan, jotta paikallinen sopiminen etenisi. 33 prosenttia vastusti ajatusta ja 30 prosenttia ei osannut sanoa.

Valtaosa sopinut paikallisesti

Työnantajayrittäjistä 74 prosenttia kertoi sopineensa paikallisesti kaikkia työntekijöitä koskevista asioista.

– On kiinnostavaa, että paikallisia sopimuksia esimerkiksi työajoista on tehty noin puolessa yrityksissä, ja noin kolmessa neljästä työnantajayrityksestä. Luvut ovat melkein samat riippumatta yrityksen järjestäytymisestä, Pentikäinen sanoo.

Tutkimus ei kerro, mistä tarkemmin on sovittu.

Pentikäisen mukaan on ilmeistä, että moni sopimuksia tehnyt ei ole tietoinen lakeihin ja työehtosopimuksiin kirjatuista rajoituksista.

– Olisi tärkeää, että paikallisia sopimuksia voitaisiin tehdä yhdessä pelkäämättä, että ne ovat laittomia tai sopimusten vastaisia, työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Samaan aikaan tutkimus osoittaa, että on yritykset haluavat sopia paljon nykyistä enemmän.

94 prosenttia on tehty koko henkilöstön eikä henkilöstön edustajan kanssa. Mikroyrityksissä (alle 10 työntekijää) lähes kaikki sopimukset on tehty koko henkilöstön kanssa.

– Tämä on äärimmäisen vahva signaali siitä, että paikallisen sopimisen pitää olla mahdollista koko porukan kanssa, Pentikäinen sanoo.

Näin kysyttiin

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
  • Kyselyyn vastasi 1007 pk-yrityksen edustajaa.
  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.
  • Tiedot kerättiin joulukuun 2019 kahden ensimmäisen viikon aikana.

Lisätietoja:

Tutustu Yrittäjägallupiin paikallisesta sopimisesta ja henkilöstön edustuksesta.

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi