22.10.2015 klo 05:00
Tiedote

Kysely: Paikallisen sopimisen lisääminen ei johtaisi palkka-aleen

Paikallisen sopimisen lisääminen lainsäädäntötoimin toisi lisää työpaikkoja ja pitkällä aikavälillä parantaisi työntekijöiden kokonaisansioita. Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien tekemästä kyselystä.

Suomen Yrittäjät kysyi jäsenyrityksiltään, haluaisivatko ne sopia työehdoista yritystasolla enemmän kuin nyt voi ja mitä se vaikuttaisi yritysten arkeen. Peräti 91 prosenttia vastaajista ilmoitti, että he haluaisivat sopia asioista yhdessä henkilöstön kanssa työehtosopimuksesta poiketen. Valmiudet sopimiseen ovat erinomaiset, sillä peräti 99 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heidän yrityksessään on hyvä henki yrittäjän ja työntekijöiden välillä.

Kyselyssä paikallisella sopimisella tarkoitettiin mahdollisuutta poiketa työehtosopimuksen määräyksistä yhdessä yrittäjän ja henkilöstön kesken sopien. Paikallinen sopiminen siis edellyttäisi sitä, että yrittäjä ja henkilöstö olisivat samaa mieltä poikkeamistarpeesta ja sen toteuttamisesta. Muussa tapauksessa noudatettaisiin soveltuvaa työehtosopimusta. Paikallisesti voitaisiin sopia esimerkiksi nykyistä joustavimmista työajoista, erilaisten lisien yhdistämisestä kokonaispalkkaan, yrityskohtaisista palkankorotusmalleista sekä ns. pekkaskorvauksista ja lomarahoista työehtosopimuksesta poiketen.

– Paikallisen sopimisen lisääminen on yrityksille ja työntekijöille tärkeää, koska sillä tavoitellaan yrityksen kasvua, työllistämisen helppoutta, parempaa mahdollisuutta järjestellä työaikoja nykyistä joustavammin ja parempaa kilpailukykyä, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä tulkitsee tuloksia.

Lisää työpaikkoja, vähemmän lomautuksia ja irtisanomisia, paremmat kokonaisansiot

Lähes 80 prosenttia vastaajista kertoi, että paikallisen sopimisen lisääminen lisäisi pitkällä aikavälillä työpaikkoja. Lisäksi paikallista sopimista lisäämällä vältettäisiin suunniteltuja lomautuksia tai irtisanomisia.
Kyselyssä kysyttiin paikallisen sopimisen lisäämisen vaikutusta työntekijöiden palkkoihin. Yli puolet vastaajista arvioi, että lyhyellä aikavälillä paikallisen sopimisen lisäämisen vaikutus työntekijöiden ansioihin olisi neutraali. Yli 40 prosenttia vastaajista ilmoitti, että pitkällä aikavälillä paikallisen sopimisen lisääminen nostaisi työntekijöiden kokonaisansioita. Vain 15 prosenttia vastaajista uskoi ansiotason laskevan nykyisestä.

– Paikallisen sopimisen lisääminen auttaisi erityisesti pieniä yrityksiä säilyttämään ja luomaan työpaikkoja, kun erityisesti työajoista ja myös joustavammista palkkausjärjestelyistä voitaisiin sopia, Janne Makkula tulkitsee tuloksia.

Vihreää valoa työntekijöiden neuvotteluaseman parantamiselle

Lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä hyväksyy sen, että henkilöstön neuvotteluasemaa vahvistetaan lainsäädännöllä samalla, kun paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisätään. Keskeisiä keinoja tässä ovat vastaajien mukaan kirjallisen sopimisen vaatimus, oikeus valita edustaja sopimusneuvotteluihin sekä mahdollisuus paikallisen sopimuksen irtisanomiseen laissa määriteltyä irtisanomisaikaa noudattaen.

– Tulos osoittaa, että yrittäjät haluavat sopia eivät sanella, Makkula sanoo.

Näin kysyttiin

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä syyskuun 2015 lopussa. Kyselyyn vastasi 751 Suomen Yrittäjien jäsenyritystä. Otanta poimittiin satunnaisotannalla Suomen yrittäjien jäsenrekisteristä. Aineisto pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin Suomen pk-työnantajayritysten rakennetta.

Kyselyssä kartoitettiin pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä paikallisen sopimisen nykytilasta ja siitä, minkälaisista asioista yrityksissä olisi tarve tai valmius sopia yhdessä henkilöstön kanssa.

Lue koko kysely tästä.

Lisätietoja:
johtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 09 2292 2951, janne.makkula@yrittajat.fi
työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät, p. 050 502 0111, harri.hellsten@yrittajat.fi