30.3.2021 klo 09:30
Tiedote

Lupaus yritysten auttamisesta kriisin yli lunastettava – 10 keinoa auttaa yrityksiä

Suomen Yrittäjät esittää 10 konkreettista keinoa, jotka tarvitaan, jotta yritykset selviytyvät pitkittyneestä koronakriisistä. – Hallitus on luvannut toistuvasti, että se auttaa yrityksiä kriisin yli eikä elinkelpoisia yrityksiä päästetä konkurssiin. Lupaus pitää lunastaa ja tukitoimia lisätä rajoitustoimien kiristyessä, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Koronapandemian kolmas aalto ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat vaikeuttaneet monien yritysten tilannetta. Jos hallituksen esittämät liikkumisrajoitukset toteutuvat, yritysten tilanne erityisesti liikkumisrajoitusten kohdealueilla heikkenee entisestään.

Konkurssiaallon ja työttömyyden voimakkaan kasvun välttämiseksi Yrittäjät esittää hallitukselle pikaisesti toteutettavaa laajaa toimenpideohjelmaa.

– Jos se toteutetaan, talous myös toipuu nopeammin, kun vähemmän elinkelpoisia ja työllistäviä yrityksiä kaatuu, Pentikäinen huomauttaa.

Yrittäjät arvioi lisärahoitustarpeeksi noin 600 miljoonaa euroa aikaisemmin budjetoidun määrärahan lisäksi. Rahoituksen kokonaistarve on noin 1,2 miljardia euroa.

Yrittäjät esittää seuraavia toimia:

1. Kohdistetaan rokotuksia pahimmille tautialueille Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle, joissa on toistaiseksi rokotettu suhteellisesti vähemmän kuin muualla maassa.

2. Kustannustuen neljännen hakukierroksen ehdot tulee muuttaa vastaamaan heikentynyttä tilannetta. On huolehdittava, että yksinyrittäjät ja muut mikroyrittäjät ovat tuen piirissä.

3. Jos liikkumisrajoituksiin päädytään, ”liikkumisrajoitustuki” tuodaan kustannustuen neljännen kierroksen yhteyteen ilman karenssiaikaa. Tukea maksetaan siten, että kaikki kulut korvataan.

4. Verohallinnon tulisi linjata heti uudelleen helpotetun maksujärjestelyn ehdoista niin, että uusien verojen lisääminen voimassa olevaan maksujärjestelyyn tulee olla määräaikaisesti mahdollista. Lisäksi huojennetaan maksujärjestelyä siten, että asetetaan korkoprosentti määräaikaisesti 2,5 prosenttiin erääntyneille maksujärjestelyssä oleville veroille sekä palautetuille arvonlisäveroille. Tavallisessa maksujärjestelyssä korko on seitsemän prosenttia.

5. Lyhennetään yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa 14 päivästä ja kuudesta viikosta molemmista enintään viiteen päivään. Lisäksi mahdollistetaan toisin sopiminen neuvotteluiden aloittamista koskevan neuvotteluesityksen antamisajankohdasta.

6. Lyhennetään työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa enintään viiteen päivään. Laajennetaan lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia.

7. Muutetaan työsopimuslakia niin, että työntekijällä olisi oikeus päättää työsuhde ja saada työnantajalta irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus, jos lomautus on kestänyt vähintään 400 päivää. Nyt raja on 200 päivää.

8. Muutetaan vuosilomalakia siten, että työnantaja voi sijoittaa 31.3.2021 päättyneen lomanmääräytymiskauden aikana tai aiemmin ansaittuja lomia vuosilomalaista poiketen jo 1.4.2021 alkaen. Työnantajan on ilmoitettava vuosiloman ajankohdasta viimeistään viikkoa ennen loman alkamista.

9. Lomautus- ja yhteistoimintamenettelyiden helpottamisen ja roikkolomautussääntelyn pidentämisen vastapainona maksetaan työttömyysetuutta myös omavastuuajalta ja linjataan, että lomautusten perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kerrytä enimmäismaksuajan päiviä.

10. Konkurssilain maksukyvyttömyysolettamaa pitää nostaa tuntuvasti nykyisestä 30 päivästä tai väliaikaisesti poistaa kokonaan velkojien mahdollisuus käyttää konkurssiuhkaisen maksukehotuksen laiminlyöntiin perustuvaa maksukyvyttömyysolettamaa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi