14.12.2017 klo 14:09
Tiedote

Nollatuntisopimusten sääntelyllä ei tule rajoittaa työn tarjontaa

Jos työllisyyttä halutaan parantaa, ei erilaisten työaikamuotojen käyttöä tule rajoittaa, Suomen Yrittäjät toteaa nollatuntisopimuksia koskevasta lakiesityksestä.

Hallitus antoi eduskunnalle tänään esityksen nollatuntisopimuksia koskevan sääntelyn uudistamiseksi. Esityksessä rajoitettaisiin niin kutsutun vaihtelevan työaikaehdon käyttöä ja säädettäisiin muun muassa tällaisessa sopimuksella työskentelevän työntekijän oikeudesta sairausajan ja irtisanomisajan palkkaan.

Suomen Yrittäjien mukaan reilut pelisäännöt ovat työmarkkinoilla tärkeitä, mutta esitettävät muutokset ovat kokonaisuutena ylimitoitettuja.

– On äärimmäisen tärkeää, että vaihtelevan työajan sopimusten käyttöä ei jatkossakaan rajoitettaisi tilanteissa, joissa niille on työvoiman tarpeen ennakoimattomuudesta, epäsäännöllisyydestä tai osapuolten yhteisestä tarpeesta johtuva tarve, asiantuntija Atte Rytkönen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Oikeuksien ja velvollisuuksien oltava tasapainossa

Yrittäjäjärjestö muistuttaa, että on olemassa paljon työtä, jossa ei ennalta tiedetä, paljonko työtunteja on tarjolla ja jossa työn määrä sekä se, milloin työtä on tarjolla vaihtelevat voimakkaastikin. Siksi tarvitaan työsopimuksia, joihin ei määritellä tarkkaa työaikaa.

– On tärkeää, että työmarkkinoilla vallitsee reilut pelisäännöt. Hallituksen esityksessä esitettävät toimenpiteet kokonaisuutena kuitenkin lisäävät yritysten hallinnollista taakkaa, mikä nostaa kustannuksia ja työllistämisen kynnystä. Tämä on valitettavaa, työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Työttömyysturvalakiin esitettävät muutokset tarkoituksenmukaisia

Työsopimuslakiin ja työaikalakiin esitettävien muutosten lisäksi hallituksen esityksessä esitetään, että jatkossa työntekijä ei menettäisi oikeuttaan työttömyysetuuteen työstä eroamisen takia, jos työtä irtisanoutumista edeltävän 12 viikon aikana on ollut tarjolla vain vähän tai ei lainkaan ja työn tekemisestä on sovittu esimerkiksi nollatuntisopimuksella.

– Tätä koskevat muutosesitykset ovat kannatettavia. On tärkeää, että työntekijä ei kohtuuttomalla tavalla menetä oikeuttaan työttömyysetuuteen tilanteissa, joissa työnantajan ja työntekijän välillä on sovittu satunnaisesti tarjolla olevasta työstä, mutta työtä ei sopimuksen mukaisesti ole tarjolla, Rytkönen toteaa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2018.

Lue Yrittäjäsanomien uutinen aiheesta.

Lisätietoja:

työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi
asiantuntija Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät, p. 040 359 1986, atte.rytkonen@yrittajat.fi