22.11.2022 klo 12:14
Tiedote

Nostetaan rimaa: Yrittäjyys on kasvun ja investointien moottori 

Suomessa on aika nostaa rimaa. Tämä tarkoittaa uskallusta toteuttaa kasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia ja leikata julkisia menoja. Julkisen sektorin on keskityttävä ydintehtäviinsä, tehtävä ne aiempaa paremmin, jätettävä yrityksille tilaa kasvaa ja annettava niille tasavertainen mahdollisuus tuottaa julkisia palveluja. Myös yritysten pitää nostaa tavoitetasoa, Suomen Yrittäjien valtuusto toteaa. 

“Nostetaan rimaa” on Suomen Yrittäjien teema eduskuntavaaleissa 2023. Riman nostaminen koskee kaikkia: julkista sektoria, päättäjiä, yrityksiä ja työntekijöitä.   

Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvun kautta. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen, osaavaa työvoimaa ja vähän byrokratiaa. Julkisen talouden on oltava kunnossa. Mitä korkeampi julkinen velka on, sitä suurempi osa verovaroista menee velan hoitoon. On talouskasvulle haitallista, kun rahat valuvat velkarasituksen maksuun.  

Päättäjien on tehtävä kasvupolitiikkaa, joka vahvistaa Suomen talouden kestävää kasvua. Samalla on tehtävä sopeutuspolitiikkaa ja leikattava erityisesti niitä menoja, jotka jarruttavat kasvua ja hidastavat työllisyyden kasvua. Sosiaali- ja ansioturvaa on uudistettava siten, että se kannustaa työllistymään.  

Samalla on varmistettava yritysten kotimaisen toimintaympäristön vakaus ja ennustettavuus. Tämä on erityisen tärkeää, kun maailmalla on paljon epävarmuutta. Yritystoimintaan ja kasvuun kannustava verotus houkuttelee yhä useampaa yrittäjyyteen sekä yrityksiä työllistämään, investoimaan ja toteuttamaan yrityskentän uudistumisen kannalta välttämättömiä omistajavaihdoksia.  

Verrokkimaihin nähden Suomi panostaa yritysten kehittymiseen huolestuttavan vähän. On aika tehdä rytminvaihdos ja nostaa rimaa. Uuden hallituksen on saatava julkiset tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostukset kasvuun sekä kannustettava eri tavoin myös pk-yrityksiä lisäämään t&k-investointeja.  

Yrittäjien viisi keskeisintä viestiä kasvun luomiseksi:   

1. Lopetetaan julkinen velkaantuminen. Aloitetaan julkisen talouden sopeuttaminen.   
2. Alennetaan yrittämisen ja työn verotusta. Tehdään ennakoivaa ja vakaata veropolitiikkaa.   
3. Toteutetaan tuottavuutta ja työllisyyttä vahvistavia uudistuksia, kuten työmarkkinareformeja.   
4. Panostetaan osaamiseen: erityisesti tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen.  
5. Kasvatetaan tutkimuksen ja kehittämisen investointeja pk-yrityksissä.  

Lisätietoja:  

Suomen Yrittäjien valtuuston puheenjohtaja Mari Laaksonen, p. 040 578 0189 mari.laaksonen@yrittajat.fi 
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen, p. 0400 608 812, petri.salminen@yrittajat.fi 
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi