9.9.2020 klo 13:02
Tiedote

Oppilaitoksilta apua yrittäjän hallintotaakkaan

Raskas byrokratia ja yrittäjän rajalliset resurssit ovat vaikea yhtälö. Ensisijainen ratkaisu on sääntelyn järkeistäminen. Mutta sen rinnalla on saatavilla muutakin apua – monet oppilaitokset tarjoavat koulutusta, joka auttaa hallintotaakasta selviämistä.

Hallituksen norminpurkutalkoot etenevät. Hallitus yrittää purkaa turhaa byrokratiaa. Säädösten sujuvoittaminen jatkuu laajalla rintamalla. Tämänkaltaisia otsikoita on esiintynyt säännöllisesti eri medioissa viime vuosina. Hyvistä pyrkimyksistä huolimatta tulokset ovat olleet kuitenkin melko laihoja. Ainakin jos kuuntelee yrittäjien arkikokemuksia ja hallinnollista taakkaa hartioillaan kantavia pienyrittäjiä. On selviydyttävä ilmoituksista sinne, velvollisuuksista tuonne ja tiedonannoista tänne.

Hallinnollinen taakka on yleensä suhteellisesti suurinta mikro- ja pienyrityksissä, joissa ei ole hallintohenkilökuntaa byrokratiaa hoitamassa. Tällöin erilaisista hallinnollisista velvoitteista suoriutuminen jää usein yrittäjän harteille ja byrokratiaan käytetty aika on suoraan pois itse ydinbisneksestä ja sen kehittämisestä. Tämä jarruttaa yritysten kasvun mahdollisuuksia ja edellytyksiä. Esimerkiksi Telilän Sähkötyö Oy:ssä hallinnollisen taakan koetaan pikemminkin lisääntyneen kuin vähentyneen viime vuosina.

– Telilä-konsernissa tätä hallinnollista taakkaa pienentämään on otettu dokumentinhallintajärjestelmä ja dokumenttien ohjaukseen Kameleon. Hyvällä järjestelmällä arkisten dokumenttien luomiseen ja digitalisoimiseen ei jouduta käyttämään aikaa, vaan ne löytyvät kaikki valmiiksi esitäytettyinä valikoista. Tämä merkittävä ajansäästö voidaan hyödyntää yrityksen kehittämiseen, kertoo toimitusjohtaja Pekka Telilä Telilän Sähkötyö Oy:sta.

Oppilaitokset kouluttavat tehokkaaseen hallintoon

Suuri hallinnollinen kuorma voi estää myös yrittäjän osaamisen kehittämistä, koska sille jää liian vähän aikaa. Tämä taas heikentää yritysten uudistumiskykyä. Yrittäjille ja yritysten avainhenkilöille olisi kuitenkin tarjolla erilaisia koulutusmahdollisuuksia, jotka voisivat helpottaa hallintotaakasta suoriutumisessa. Esimerkiksi Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK tarjoaa vuoden 2021 alusta pk-yrityksille suunnattua tiedonohjauskoulutusta osana Liiketoiminnan ammattitutkintoa:

– Yrityksen koosta riippumatta dataa kertyy päivittäisissä toiminnoissa todella paljon. Tietoa pitää hallita, jotta oleellinen on helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä. Tiedonohjaussuunnitelma on työkalu, jonka avulla saadaan luotua esimerkiksi erilaisia liiketoimintaa ohjaavia raportteja. Tiedonohjaussuunnitelman kautta tunnistetaan myös yrityksen ydinprosessit ja järjestelmät, jotka tuottavat säilytettävää dataa, kertoo kouluttaja Marja Siniranta TAKK:sta.

Suomen Yrittäjät ry:ssä ja Elinkeinoelämän keskusliitossa vaikutetaan aktiivisesti siihen, että yrityksiä kiusaavista turhista määräyksistä ja säädöksistä luovuttaisiin eikä uusia kasvua rajoittavia normeja enää syntyisi.

– Tarvitsemme uusia työkaluja poliittisten päätösten ja lainsäädäntöhankkeiden yrittäjävaikutusten arviointiin. Yrittäjät eivät ole kaikki samasta muotista ja päätösten vaikutukset tavoitteiltaan erilaisiin omistajayrittäjiin pitäisi pystyä selvittämään tarkasti etukäteen. Näin sujuvoitettaisiin sääntelyä ja lisättäisiin päätösten osumatarkkuutta ja vaikuttavuutta, kertoo EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen.

Lisäksi järjestöt edistävät yhdessä muun muassa yritysten omistajanvaihdoksia, jotka onnistuessaan vauhdittavat yritysten kasvua, investointeja ja digiloikkaa. Usein uusi yrittäjäpolvi hyödyntää aikaisempaa luontevammin ja laajemmin uusia digitaalisia työkaluja, jotka osaltaan keventävät yritysten hallinnollista taakkaa.

– Omistajanvaihdos on tapa uudistaa yritystä. Uusi yrittäjä tuo usein yritykseen kasvuloikan, kun olemassa olevat mahdollisuudet hyödynnetään, toteaa omistajanvaihdoshankkeen projektipäällikkö Mika Haavisto Suomen Yrittäjistä.

Lisätietoja

projektipäällikkö Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät ry, p. 050 550 1993, mika.haavisto@yrittajat.fi
EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto, p. 040 861 4582, jari.huovinen@ek.fi
kouluttaja Marja Siniranta, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, p. 044 7906 442, marja.siniranta@takk.fi
toimitusjohtaja Pekka Telilä, Telilän Sähkötyö Oy, p. 050 541 7149, pekka.telila@telila.fi