2.11.2022 klo 11:00
Tiedote

Paula Pihlajamaa on Vuoden 2022 omistajanvaihdosasiantuntija

Nimitys julkistettiin Omistajanvaihdoskonferenssissa, joka järjestettiin Naantalissa. Valinnan teki Omistajanvaihdosfoorumi konferenssiin osallistuneiden ehdotusten pohjalta. Kunniakirjan luovutti Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

– Paula Pihlajamaa on toiminut useita vuosia esimerkillisellä tavalla omistajanvaihdosten edistäjänä Pohjois-Pohjanmaalla ja osin myös Keski-Pohjanmaalla. Hän on osallistunut ja osallistuu myös valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön. Paulan työn tuloksena pienten yritysten omistajanvaihdosten edistämiseen on saatu mukaan laaja joukko keskeisten sidosryhmien edustajia ja yhteistyö julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä Pohjois-Pohjanmaalla on esimerkillistä, totesi kunniakirjan luovuttanut Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Paula Pihlajamaa

Vuoden omistajanvaihdosasiantuntijan kunniakirja jaettiin nyt kahdennentoista kerran. Kunniakirjan myöntämisellä halutaan kiinnittää huomiota omistajanvaihdoksiin ja niiden mahdollistajiin. Nimeämisellä halutaan tähdentää myös sitä, että ostajien, myyjien, rahoittajien ja yritysvälittäjien lisäksi tarvitaan myös julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä, jotta yritysmarkkinat kehittyvät alueellisesti elinvoimaisiksi myös mikro- ja pienyritysten osalta. 

Vuoden omistajanvaihdosasiantuntijan nimeämisellä annetaan tunnustus tekijälle merkittävästä työstä omistajanvaihdosten edistämisessä. Nimeämisellä halutaan lisätä tietoisuutta siitä, että yritysmarkkinat ovat olemassa ja niiden kehittymistä erityisesti mikroyritysten keskuudessa on hyvä edistää. Toiminnassa olevien yritysten jatkuvuus on syytä varmistaa, jotta osaamista ja omaisuutta ei haaskata.

Lisätietoja:

Omistajanvaihdosfoorumin sihteeri Mika Haavisto, mika.haavisto@yrittajat.fi, 050 550 1993

Omistajanvaihdosfoorumin muodostavat TEM, Finnvera, Business Finland, Suomen Yrittäjät, Elin-keinoelämän keskusliitto EK, Perheyritysten liitto, Nordea, Suomen Yrityskaupat, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES, Suomen Uusyrityskeskukset, Suomen Yrityskummit, Suomen Yritysvälittäjäin liitto, Oulun Yliopisto, LUT-yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.