23.2.2017 klo 12:09
Tiedote

Pienyrityksissä välit kunnossa – hyvät mahdollisuudet työpaikkasopimiseen

Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä avoimemmat ja luottamuksellisemmat työnantajan ja työntekijöiden välit ovat. Pienissä yrityksissä tietoja myös välitetään avoimemmin ja työntekijät voivat vaikuttaa asioihinsa.

Pienissä yrityksissä, joissa omistaja-yrittäjä osallistuu usein päivittäiseen työskentelyyn, työntekijöiden ja työnantajan jatkuva vuorovaikutus antaa myös työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa konkreettisiin työtehtävien järjestelyihin. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrista, johon vastasi yli tuhat yksityisen sektorin palkansaajaa. Suomen Yrittäjät eritteli vastaukset yrityskokoluokittain.

Kyselyn perusteella vaikutusmahdollisuuksia töiden jakoon ja työtahtiin on enemmän pienemmissä yrityksissä.

– Pienissä työyhteisöissä on tyypillisesti helpompi säädellä työtahtia kuin suuremmissa, joissa työajan ja siten työtahdin seuranta on yleensä tarkemmin organisoitua eikä siten välttämättä niin joustavaa, lainopillinen asiamies Albert Mäkelä avaa tuloksia.

– Pienten yritysten työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työtahtiin johtuvat ainakin osittain pienestä työympäristöstä ja luontevasta tiedonkulusta, Mäkelä sanoo.

Erityisesti pienissä yrityksissä työnantajan ja työntekijöiden välit ovat avoimet ja luottamukselliset. Pienissä yrityksissä tietoja myös välitetään avoimesti.

– On ristiriitaista, että lainsäätäjä rajoittaa sopimusvapautta juuri niillä työpaikoilla, joissa luottamus on hyvä ja tieto kulkee. Yleissitovaa työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä on keskimäärin viisi työntekijää, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Yhteistoimintalain soveltamisella ei vastausten perusteella näyttäisi olevan positiivista vaikutusta tiedonkulkuun. Lakia on syytä uudistaa yhdessä muun työlainsäädännön kanssa, jotta säätely vastaisi tämän päivän työelämän todellisia tarpeita, Makkula huomauttaa.

Yhteistoimintalakia sovelletaan niissä yrityksissä, joissa on vähintään 20 työntekijää.

Makkulan mukaan Suomi tarvitsee kipeästi joustavampia työmarkkinoita, ja työpaikat laajempaa sopimusvapautta.

– Erityisesti pienissä yrityksissä on hyvät edellytykset yhteiselle sopimiselle. Toivoa sopii, että barometrin tietoja hyödynnetään työmarkkinoiden sääntelyä kehitettäessä.

Näin tutkittiin

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin. Vuonna 2015 vastaajia oli 1113 yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.

Pienyritykset Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten, eli alle 250 työntekijää työllistävien yritysten osuus kaikista yrityksistä on 99,8 prosenttia. Alle kymmenen henkilöä työllistävien mikroyritysten osuus on 93,4 prosenttia. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus kaikista yrityksistä on pysynyt pitkään samalla tasolla.

Lue koko Yrittäjä – hyvä työnantaja -raportti.

Lisätietoja:
lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät, p. 09 2292 2929, albert.makela@yrittajat.fi
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi