2.4.2002 klo 12:14
Tiedote

Pk-sektori työllisti talvella, vieläkö uusia työpaikkoja syntyy entiseen tahtiin?

Suomen Yrittäjät (SY) ja Finnvera Oyj tekevät yhdessä pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä kuvaavaa pk-yritysbarometria. Kevään näkymiä ja yritysten toimintaolosuhteita kartoittavat suhdannetulokset julkistetaan torstaina 4.4.2002 klo 12.30.

Suhdanneraportti antaa yleisten suhdannenäkymien lisäksi tärkeää tietoa erityisesti työllisyyskehityksestä, sillä pk-yritykset työllistävät yli 60 prosenttia Suomen yksityisen sektorin työntekijöistä. Muun muassa viime syksynä pk-yritysbarometri kertoi työllisyyden paranevan talouden epävarmuudesta huolimatta. Yrittäjien näkemys on sittemmin osoittautunut oikeaksi.

Suhdanneraportissa analysoidaan myös liikevaihdon, vakavaraisuuden ja kannattavuuden kehitysnäkymiä pk-yrityksissä. Barometri perustuu yli 3000 yrityksen vastauksiin ja siten se kuvastaa luotettavasti koko pk-yrityskentän näkymiä.

Valtakunnallisista tuloksista kerrotaan Helsingissä ja alueellisista tuloksista erikseen kullakin Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen ja Finnveran aluekonttorien paikkakunnilla.

Lisätietoja antavat
Suomen Yrittäjissä tutkimusekonomisti Seppo Toivonen, p.(09) 2292 2933 ja viestintäpäällikkö Petri Nieminen, p. 050 547 7495
Finnverassa viestintäpäällikkö Eila Alajoki, p. 020 460 7235

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952