14.6.2002 klo 11:04
Tiedote

Pk-yrityksissä funktionaalinen tulonjako pysynyt liki ennallaan: Laman jälkeen parantuneet tulokset suunnattu henkilöstön palkkaamiseen

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä laman jälkeisen talouskasvun tuoma kannattavuuden parantuminen on käytetty lisähenkilöstön palkkaamiseen. Yritysten voitot ovat kasvaneet, mutta tulonjako ei ole juurikaan muuttunut. Kasvun tuoma hyvä on jaettu työntekijöiden sekä pk-yrityksen kesken entisessä suhteessa.

Suomen Yrittäjien tiedot perustuvat Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Tuposeto-työryhmälle tuottamiin tietoihin sekä Tilastokeskuksen tilastotietoihin. Työvoiman lisäyksen ohella selitys tulonjaon muuttumattomuudelle on palkkakustannusten nousun suhteellinen painottuminen pk-aloille. Alueellisesti ja toimialoittain tarkasteltuna syrjäseutujen yritykset ja palvelualojen yritykset käyttävät keskimääräistä runsaammin jalostusarvosta saamiaan resursseja työvoimaan.

Työvoimakustannusten osuus suurten yritysten bruttojalostusarvosta oli laskenut vuoden 1994 53,5 prosentista neljässä vuodessa 49 prosenttiin. Vastaavasti keskisuurten 50-200 henkilöä työllistävien yritysten kohdalla työvoimakustannusten osuus laski 61,5 prosentista 61 prosenttiin. Alle 50 henkeä työllistävien yritysten kohdalla muutos oli puoli prosenttiyksikköä alaspäin 62 prosenttiin.

Toimialoittain tarkasteltuna pk-yrityksistä rakentamisessa ja liike-elämän palveluissa sekä majoitus ja ravitsemusalalla työvoimakustannusten osuus bruttojalostusarvosta oli hieman laskenut laman jälkeisinä kasvuvuosina 1994-98. Muilla toimialoilla pk-yrityksissä funktionaalinen tulonjako oli pysynyt ennallaan. Alueellisten tilastotietojen perusteella syrjäseuduilla yritysten henkilöstömäärä on kasvanut liikevaihtoon nähden nopeammin kuin kasvukeskusten yrityksissä.

Lisätietoja: Suomen Yrittäjät, pääekonomisti Pasi Holm, p. (09) 2292 2928

Kalvosarja:

tulo_osuudet.ppt

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952

tulo_osuudet.ppt