7.9.2015 klo 09:00
Tiedote

Pk-yritysbarometri: Pk-yritykset sinnittelevät, irtisanomisaaltoa ei näkyvissä

Näinä yt-uutisten aikoina pientä valoa näkyy pienten ja keskisuurten yritysten joukosta: yli 70 prosenttia pk-yrityksistä uskoo voivansa säilyttää työpaikat. Työllistämisnäkymät ovat hieman paremmat kuin keväällä. Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat muutenkin myönteisempiä kuin puoli vuotta sitten.

Palvelualojen työllisyysnäkymät ovat hieman paremmat kuin muilla toimialoilla.

– Palveluissa, teollisuudessa ja rakentamisessa uskotaan siihen, että työvoiman määrää voidaan hieman jopa lisätä. Sen sijaan kaupassa näkymät ovat heikoimmat, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kokoluokittain tarkasteltuna suurimmat paineet sopeuttaa henkilöstön määrää ovat suurimmissa pk-yrityksissä. Muissa kokoluokissa yritykset uskovat kykenevänsä pitämään huolta nykyisestä henkilökunnasta.

– Vaikeaksi tilanteen tekee se, että tuotantokustannusten nousuarviot ovat aivan samaa tasoa kuin viime vuosikymmenen puolivälissä vahvan talouskehityksen oloissa. Nyt samankaltaiseen kustannusnousuun joudutaan sopeutumaan huomattavasti vaisumman kysynnän ja kannattavuuden oloissa, Malinen sanoo.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi yli 6500 yrittäjää eri puolilta Suomea. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa.

Aallonpohja käsillä

Pk-yritysten työllistämisodotusten lievä myönteinen vire johtunee siitä, että niiden odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat myönteisempiä kuin puoli vuotta sitten. Talouden aallonpohja näyttäisi olevan käsillä, ja talouskasvun odotetaan lähtevän käyntiin vähitellen. Suhdanneodotusten piristymisen syynä on usko viennin vetoon.

Pk-yrityksistä lähes joka kolmas arvioi suhdanteiden paranevat seuraavien 12 kuukauden aikana ja enää vajaa viidennes pelkää niiden edelleen heikkenevän. Edellisessä barometrissa parempia suhdanteita ennakoivia vastaajia oli seitsemän prosenttiyksikköä vähemmän ja heikkeneviä suhdanteita ennakoivia yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän. Usko talouden käänteeseen on siis selkeä.

Liikevaihto ja investoinnit odottavat kasvun kiihtymistä

Yleisten suhdanneodotusten paraneminen näkyy myös odotuksissa liikevaihdon kehityksestä. Ne ovat kuitenkin edelleen selvästi alemmalla tasolla kuin viime vuosina. Kotimarkkinoiden haasteista huolimatta rakennusalalla liikevaihto-odotukset nousivat voimakkaimmin.

Investointien osalta jo vuosia kestänyt negatiivinen trendi lieveni hieman. Edelleen kuitenkin joka kolmas kaupan alan yritys ja rakennusyritys aikoo vähentää investointejaan. Teollisuudessa ja pal-veluissakin lähes joka neljäs vastaaja ilmoittaa vähentävänsä investointeja.

Investoinneille on useita jarruja. Rahoituksen saatavuus on kiristynyt, kotimarkkinakysyntä ei ole elpynyt, yritysten kannattavuus on tavallista heikompi ja maksuhäiriöisiä yrityksiä on yli puolet enemmän kuin ennen finanssikriisiä.

– Investoinnit vaativat vahvan uskon Suomen tulevaisuuteen. Sitä on pystyttävä luomaan. Hallituksen tulee toteuttaa ohjelmaansa nyt nopeasti ja kunnianhimoisesti, jotta luottamus tulevaan vahvistuu ja investoinnit käynnistyvät, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

Kasvua haetaan uusiutumalla ja kansainvälistymällä

Kasvavat, innovatiiviset yritykset ovat tärkeitä lähteitä kansantalouden kasvulle ja työllisyydelle. Talouden haasteista huolimatta kahdeksan prosenttia pk-yrityksistä ilmoittaa hakevansa voimakasta kasvua ja 34 prosenttia suunnittelee kasvavansa mahdollisuuksiensa mukaan. Vaikka talous takkuaa, yrittäjät hakevat edelleen kasvua enemmän kuin rahoituskriisin aikana vuonna 2009.

Kansainvälistyminen on keskeinen kasvun väylä. 19 prosenttia Pk-yritysbarometriin vastanneista yrityksistä harjoittavat vientiä ja liiketoimintaa ulkomailla. Barometrin mukaan viennin määrä kasvaa seuraan 12 kuukauden aikana selvästi nykyistä suuremmaksi.

Lue koko Pk-yritysbarometri tästä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät, p. 050 336 0015, jussi.jarventaus@yrittajat.fi
ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi