10.2.2014 klo 09:00
Tiedote

Pk-yritysten odotukset nousivat – normaalioloihin vielä matkaa

Pienten ja keskisuurten yritysten taloudellinen toimintaympäristö on alkanut vahvistua, mikä näkyy odotusten hienoisena nousuna. Suhdanneodotusten saldoluku on nyt +16, kun se vuosi sitten oli vain +5. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi noin 4 400 pk-yritystä.

Suhdanteiden paranemista odottaa 33 prosenttia yrityksistä, kun vastaava osuus vielä viime syksynä oli vain 25 prosenttia. Odotukset ovat nousseet kaikilla päätoimialoilla, mutta samalla toimialojen väliset erot ovat kasvaneet. Todellista näyttöä tilanteen paranemisesta ei ole yrityksille vielä kertynyt, joten odotukset kohdistuvat enemmän loppuvuoteen.

Pk-yritysbarometri tehdään kaksi kertaa vuodessa. Sen teettävät Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Selvät säästöpäätökset rohkaisisivat investoimaan

– Vaikka käänteestä parempaan on merkkejä, usko on vielä heiveröistä. Investoinnit ovat lähteneet liikkeelle, mutta hitaasti. Investointien virkoaminen on myönteistä, mutta sen hitaus kertoo, että yritykset ovat hyvin varovaisia, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen sanoo.

Luottamus siihen, että julkinen talous saadaan tasapainoon supistamalla menoja, kannustaisi Malisen mukaan investoimaan Suomeen.

– Siksi on tärkeää, että hallitus tekee selkeät säästöpäätökset maaliskuun kehysriihessä.

Säästöt kannattaa Malisen mukaan ajoittaa niin, että ne vaurioittavat lyhyen aikavälin kasvua mahdollisemman vähän.

– Veroja ei voi enää korottaa, sillä tässä tilanteessa se olisi kasvun ja työllisyyden kannalta kaikkein vahingollisinta, Malinen tähdentää.

Työpaikat säilytetty, mutta lisää tarvitaan

Pk-yritysten suhdanneodotusten paraneminen ei vielä näy henkilöstön lisääntymisenä. Henkilöstöodotusten saldoluku +8 nousi viime syksystä kahdella yksiköllä, vaikka kotimarkkinoilla tilanne on heikentynyt. Teollisuudessa kehitys oli myönteisin ja henkilöstöodotukset nousivat viime syksystä eniten, viidellä yksiköllä. Palvelualojen työllisyysnäkymät ovat edelleen hieman paremmat kuin muilla toimialoilla.

– Vaikka yleisin työllistämisen este on kysynnän epävarmuus, pk-yritysten työllistämisen edellytyksiä kannattaa parantaa. Jos työmarkkinoiden joustavuutta parannetaan, saadaan lisää uusia työpaikkoja ja talouden pyörät pyörimään. Näin parannettaisiin myös julkisen talouden tilannetta, Petri Malinen vinkkaa.

Sopeuttaminen jatkuu

Lähes puolet pk-yrityksistä kertoo sopeuttaneensa toimintaansa vallitsevaan taloustilanteeseen. Osuus on kasvanut edelleen viime syksystä. Yleisimmät sopeutustoimet ovat lomautukset ja muut työaikajärjestelyt.

– Myönteistä on se, että joka neljäs pk-yritys pyrkii sopeutumaan laajentamalla liiketoimintaansa uusiin tuotteisiin. Erityisesti kasvuhakuiset ja nuoret yritykset tekevät näin sen sijaan että lähtisivät karsimaan liiketoimintaansa.

Lue koko Pk-yritysbarometri tästä