3.11.2022 klo 14:39
Tiedote

Pk-yritysten omistajanvaihdostiedot yksiin kansiin

Kokoomateos Pk-yritysten omistajanvaihdosilmiö julkaistaan valtakunnallisen omistajanvaihdosviikon yhteydessä keskiviikkona 3.11.2022 Omistajanvaihdoskonferenssissa Naantalissa.

Tulevan kolmen vuoden aikana yli 55-vuotiaista yrittäjistä 55 % aikoo luopua päävastuusta 

yrityksessään, joka toteutuessaan tarkoittaisi yli 7 000 omistajanvaihdosta pelkästään yrittäjän ikääntymisestä johtuen.  Koska suurin osa yrityskannastamme on mikroyrityksiä, myös suurin osa omistajanvaihdoksista tapahtuu mikro- ja pk-yrityksissä.  Suurten yritysten yrityskaupoista on paljon kansainvälistä tutkimusta, mutta pienempien yritysten omistajanvaihdoksista tietoa on vähemmän.  

Suomi on profiloitunut positiivisesti eurooppalaisessa kontekstissa pk-yritysten omistajanvaihdosten edistäjänä ja siinä, että omistajanvaihdosten ekosysteemin kehittäminen pyrkii nojaamaan tutkittuun tietoon ja osaamiseen. Vuodesta 2017 Omistajanvaihdosfoorumi on koordinoinut valtakunnallista edistämistyötä.  

”Pk-yritysten omistajanvaihdosilmiötä käsittelevä kokoomateos tarjoaa laajan läpileikkauksen tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden omistajanvaihdostietämyksestä. Tavoitteena on kiteyttää ja tehdä näkyväksi tutkittu tieto ja käytännön asiantuntemus pk-yritysten omistajanvaihdoksista ja niiden tilannekuvasta sekä edistämisestä Suomessa,” kertoo Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkijayliopettaja Anmari Viljamaa, toinen teoksen toimittajista.  

24 kirjoittajaa korkeakouluista, yrittäjä- ja elinkeinoelämän järjestöistä sekä yksityisistä asiantuntijayrityksistä 

Teoksen tuottamiseen osallistui 24 kirjoittajaa, jotka ovat toimineet pitkään teeman parissa. Artikkeleita ovat tuottaneet mm. eri korkeakoulujen, Finnveran, Suomen Yrittäjien, EK:n ja Perheyritysten liiton asiantuntijat sekä yritysvälittäjät. Kirjan 23 artikkelia on jaettu neljän teeman alle: (1) Suomalainen omistajanvaihdosekosysteemi, (2) Kohti omistajanvaihdosta, (3) Omistajanvaihdoksen toteuttaminen ja (4) Omistajanvaihdoksen vaikutukset.  

Artikkelit käsittelevät mm. tilitoimistojen roolia pienten yritysten omistajanvaihdoksissa, earn out -menettelyn etuja ja haittoja, yrityksen arvonmääritystä, omistajastrategian merkitystä sukupolvenvaihdoksessa, ostamalla yrittäjäksi ryhtymistä, yrityksestä luopujan hyppyä tuntemattomaan sekä perheyritysten lasten sukupolvenvaihdosaikomuksia.  

Teoksen toimittivat KTT Anmari Viljamaa ja KTT, dosentti Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK).  Pk-yritysten omistajanvaihdokset on Seinäjoen ammattikorkeakoulun vahvuusala ja pitkäaikainen tutkimuskohde.  

”Teoksen julkaisu on osa Suomessa ensimmäistä kertaa toteutettavaa Omistajanvaihdosviikkoa jne” toteaa Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen EK:sta. 

Omistajanvaihdosviikko tarjoaa ajankohtaista tietoa yrittäjille, yritystoiminnan yrityksen ostamiselle aloittaville, sukupolvenvaihdoksen kautta yritystoimintaa jatkaville, päättäjille, vaikuttajille ja omistajanvaihdosten parissa työskenteleville. Omistajanvaihdosviikko on onnistunut kokoamaan ainutlaatuisen kattauksen alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia, jotka nostavat esiin pienten yritysten omistajanvaihdosten mahdollisuuksia ja haasteita.  

Teos on ladattavissa Omistajanvaihdosfoorumin sivuilta: Pk-yritysten omistajanvaihdosilmiö (ov-foorumi.fi) 

Lisätietoja:
projektipäällikkö Mika Haavisto, Suomen Yrittäjät, 050 550 1993, mika.haavisto@yrittajat.fi ja tutkijayliopettaja, KTT Anmari Viljamaa, Seinäjoen ammattikorkeakoulu p. 040 830 2397, anmari.viljamaa@seamk.fi 

.