15.2.2017 klo 16:44
Tiedote

Suomalaisyrityksille uutta apua vientiin

Suomalaiset yritykset voivat 1.3.2017 lähtien hyödyttää 90 maassa toimivia Saksan ulkomaankauppakamarien (AHK) kaupallisia palveluita.

Markkina-analyysit, asiakashaku, laki-, talous- ja veroneuvonta sekä verkostotapahtumat ovat tyypillisiä AHK-palveluita, jotka avautuvat nyt suomalaisille yrityksille. Asia varmistui, kun Suomen ja Saksan kauppakamarit allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. Suomen Yrittäjät, Finpro, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Perheyritysten liitto ovat mukana yhteistyössä.

AHK-palveluiden hinnat vaihtelevat kohdemaan mukaan. Palveluiden hankinnassa on mahdollista hyödyntää Team Finland-rahoitusta. Palvelua saa saksan ja kohdemaan kielellä sekä useimmiten englanniksi.

AHK-palvelut täydentävät julkisia Team Finland -palveluita sekä yksityisten, suomalaisten ja ulkomaisten kaupallisten toimijoiden palveluita. Ovi AHK-palveluihin avautuu ottamalla yhteyttä Saksalais-Suomalaiseen Kauppakamariin Helsingissä. Tarvekartoitus voidaan tehdä suomeksi. Finpro ja muut Team Finland -toimijat sekä -kumppanit auttavat tarvittaessa AHK-kontakteissa.

Yrityksen AHK-askelmerkit

  • Yritys arvioi sopivia markkinoita ja kohdemaita.
  • Yritys ottaa yhteyttä Saksalais-Suomalaiseen Kauppakamariin (DFHK) Suomessa, jossa toimii AHK-kontaktihenkilö.
  • Suomen AHK-kontaktihenkilö palvelee suomeksi, saksaksi ja englanniksi sekä kartoittaa suomalaisen yrityksen tarpeita.
  • Suomen AHK-kontaktihenkilö ottaa yhteyttä kohdemaan AHK-palveluihin ja selvittää tarjontaa.
  • Yritys ja Suomen AHK-kontaktihenkilö sopivat jatkotoimista sekä kohdemaan AHK-palveluiden mahdollisesta käytöstä.
  • Yritys ja kohdemaan AHK sopivat mahdollisesta toimeksiannosta.
  • Jos yritys ei ole tyytyväinen AHK-palveluihin, se ilmoittaa asiasta Suomen AHK-kontaktihenkilölle.

AHK-kontaktihenkilö Suomessa:

Glenn Gassen, johtaja, Market Entry and Business Development,
puh +358 50 5727 608, sähköposti: glenn.gassen@dfhk.fi).

Lisätiedot: www.ahk.de/en, www.dfhk.fi, www.chamber.fi