Ruotsin ja Suomen yrittäjäjärjestöjen toimitusjohtajat Günther Mården (vas.) ja Mikael Pentikäinen. Kuvat: Oskar Omne ja Markus Sommers.
5.5.2022 klo 12:30
Tiedote

Suomen ja Ruotsin yrittäjäjärjestöt: Nato-jäsenyys tärkeä yrittäjille ja yrityksille

// Kirjoitus on julkaistu alun perin Kauppalehdessä ja Dagens Industrissa 5.5.2022. //

Nyt on aika. Vuosien jahkailu ja jaarittelu ovat ohi. Ruotsin ja Suomen yrittäjäjärjestöt haluavat lähettää vahvan viestin molempien maiden johdolle puolustusliitto Nato-jäsenyyden hakemiseksi mahdollisimman pian. Se vahvistaisi turvallisuutta, vapautta ja vakautta Pohjoismaissa ja koko Itämeren alueella. Tämä on olennaista yritysten ja yrittäjien kannalta.

Se myös selkeyttäisi Ruotsin ja Suomen asemaa sekä vähentäisi Venäjän aiheuttamaa maihin kohdistuvaa markkinariskiä, joka on kasvanut Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Jäsenyys vahvistaisi yritystoiminnan edellytyksiä koko Pohjolassa.

Nato-jäsenyys on nyt erityisen perusteltua, koska Ruotsin ja Suomen turvallisuusympäristössä on tapahtunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan suuri muutos. Venäjän aloittama sota vaarantaa koko Euroopan vakauden.

Myös pohjoisen Euroopan turvallisuustilanne on vakavampi ja vaikeammin ennakoitava. On syytä olettaa, että tilanne ei nopeasti parane.

On tärkeää, että arvioimme kenen kanssa me teemme yhteistyötä ja että ympärillä on hyviä yhteistyökumppaneita. Jos Ruotsi ja Suomi hakevat samanikäisesti Naton jäsenyyttä, se nostaa Venäjän aggression kynnystä Ruotsin ja Suomen lähialueilla.

Nato-jäsenyydellä on vahva tuki Ruotsin ja Suomen yrittäjien parissa. Ruotsin yrittäjäjärjestön teettämän tutkimuksen mukaan 71 prosenttia yrityksistä puoltaa jäsenyyttä, 16 prosenttia vastustaa.

Suomessa yrittäjistä 70 prosenttia kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Vastustajia on yksitoista prosenttia. Suomen Yrittäjien jäsenten keskuudessa Nato-jäsenyyden kannatus on vielä suurempi kuin koko yrittäjäkunnassa, 73 prosenttia. Nämä vahvat ja johdonmukaiset luvut puhuvat sen puolesta, että nyt on aika toimia.

Näinä epävarmoina aikoina liittyminen Natoon ei ole iso askel, koska Ruotsi ja Suomi tekevät vahvaa keskinäistä puolustusyhteistyötä ja panostavat puolustusvoimiensa kehittämiseen ja harjoitustoimintaan. Yhteiset harjoitukset myös Nato-maiden kanssa ovat erityisen tärkeitä myös jäsenyysprosessin aikana.

Ruotsi ja Suomi ovat olleet jo pitkään jäseniä Euroopan unionissa. Ne tekevät myös syvää yhteistyötä Naton kumppaneina. On vain luontevaa, että ne ovat mukana Naton täysjäseninä ja sen turvatakuiden piirissä. Viimeisen askeleen ottaminen on historiallisista syistä ollut haastavaa, mutta nykyisessä tilanteessa on luonnollista, että maat liittyvät Natoon täysjäseninä ja niille kuuluvat sen turvatakuut.

Olisi suotavaa, että Ruotsin ja Suomen jäsenyyshakemukset jätettäisiin suunnilleen yhtä aikaa, nopeasti ja liittyminen tapahtuisi yhdessä. Se mahdollistaisi Naton Pohjois-Euroopan puolustuksen kehittämistä kokonaisuutena. Tämä ratkaisu toisi sellaista turvallisuutta ja vakautta, jota meidän jäsenemme ja yritykset tarvitsevat kasvaakseen ja kehittyäkseen.

Günther Mårder, toimitusjohtaja, Företagarna

Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät