19.10.2018 klo 12:25
Tiedote

Suomen Yrittäjät haastaa kaikki puolueet tarttumaan kasvutavoitteeseen

Suomen Yrittäjät haastaa kaikki puolueet tarttumaan kasvutavoitteeseen. Tuleva hallitus ei voi laskea politiikkaansa nykyisen kasvu- ja työllisyysuran varaan.

Suomen Yrittäjät haluaa, että 2020-luku on kasvun vuosikymmenen. Ilman kestävää kasvua on mahdoton nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin. Korkea työllisyysaste tarvitaan, jotta Suomi selviää 2020-luvulla ikääntymisen tuomista hoitotarpeista sekä pystyy panostamaan esimerkiksi sivistykseen ja ympäristönsuojeluun.

Näin linjasi Suomen Yrittäjien korkein päättävä elin liittokokous tänään Turussa. Liittokokous päätti yrittäjäjärjestön eduskuntavaalitavoitteiden päälinjat.
Liittokokous muistutti, että Suomi tarvitsee enemmän yrityksiä. Se on tärkeää kaikille, sillä yrittäjät luovat työtä ja kasvua. Suomen pitääkin pyrkiä olemaan maailman paras maa yrittää.

Yrittäjien Kasva Suomi! -ohjelman pääkohdat

  1. On annettava sopimisen valtaa työpaikoille ja vahvistettava parlamentarismia. Työelämän kehittämisessä on keskityttävä työpaikkatason yhteistyöhön, työllistämisen helpottamiseen, työllisyysasteen nostamiseen ja joustavuuden lisäämiseen.
  2. Verojärjestelmän on tuettava yrittäjyyttä ja yrittäjän riskinottoa sekä yritystoiminnan kasvattamista.
  3. Tarvitaan lisää kansainvälisyyttä, sekä ulkomaista työvoimaa että tukea ja kannustusta kaikenkokoisten yritysten kansainväliseen toimintaan. Siksi on tärkeää vahvistaa Business Finlandin verkostoa maailmalla.
  4. Perhe ja yrittäjyys on voitava sovittaa paremmin yhteen. Yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista on tuettava. Se heijastuu yrityksen ja mahdollisten työntekijöiden hyvinvointiin. Sosiaaliturvamme tulee kannustaa yrittäjyyteen ja työntekoon sekä mukautua aikaan, jossa yrittäjän ja työntekijän roolit vaihtuvat tai menevät päällekkäin.
  5. Tarvitaan osaavaa työvoimaa. Sopivan työntekijän ja työpaikan kohtaaminen pitää varmistaa. On siirryttävä kohti laajempaa osaamispolitiikkaa ja elinikäistä oppimista, lisättävä yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä sekä huolehdittava siitä, että ilman toisen asteen tutkintoa olevien määrä vähenee.
  6. Tarvitaan vähemmän ja parempaa pk-yrityssääntelyä. Tavoitteeksi pitää asettaa yrityksiin kohdistuvien sääntelykustannusten laskeminen 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Jos uusi sääntely aiheuttaa yritykselle euron lisäkustannuksen, yrityksille koituvia sääntelystä johtuvia kustannuksia on vähennettävä toisaalla kahden euron verran.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791, jyrki.makynen@yrittajat.fi
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi