20.5.2020 klo 09:30
Tiedote

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto suosittelevat kunnille toimia kriisistä ulos  

Kuntien ja yritysten pitää löytää tie kriisistä ulos yhdessä. Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto antoivat kunnille yhteiset suositukset, joilla jälleenrakennus saadaan käyntiin. Suositusten tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten palauttaminen, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.

Suositusten tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten palauttaminen, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.

Ensimmäiset yhteiset suositukset annoimme jo kriisin alkumerkeillä maaliskuussa. Ne otettiin kunnissa laajasti käyttöön, ja siten pidettiin yllä uskoa tulevaisuuteen, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala kiittää kuntia.

Uudet suositukset julkistettiin tänään Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaarin KoronaExtra-etätilaisuudessa. Nämä suositukset ovat uusia ja tähtäävät kriisistä palautumiseen ja pidempiaikaiseen yhteistyöhön. Joukossa on joustoon kannustamista muun muassa kuntien yrityksiltä perimissä maksuissa sekä kunnan tarjoamien toimitilojen vuokrausehdoissa.

Vuoropuhelukulttuuri on tie takaisin elinvoimaan

Yksi suosituksista on, että kunnanjohtaja, elinkeinojohtaja ja yrittäjäyhdistyksen johto jatkavat tiivistä vuoropuhelua yritysten toimintaedellytysten ja kunnan elinvoiman turvaamiseksi.

– Tavoitteena on seurata käyttöön otettujen toimenpiteiden vaikutuksia ja päivittää niitä. Yhteistyölle luodaan vakiintuneet toimintatavat, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kannustaa.

Suosituksia annetaan lisäksi julkisista hankinnoista, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä palveluseteleistä.

– Palvelusetelin arvoihin voi tehdä kustannustason nousua vastaavat tarkistukset mahdollisuuksien mukaan jo takautuvasti kriisin alusta eli maaliskuusta lähtien. Tämä on erittäin perusteltu suositus koska koronakriisi on aiheuttanut sote-yrityksille ennakoimatonta kustannustason nousua esimerkiksi henkilöstön sairausloma-, ja karanteenikulujen sekä suojainhankintojen kautta, Kujala muistuttaa.

Palvelusetelibudjettien riittävyys varmistaa palvelujen saatavuutta. Jos palveluseteleiden myöntäminen kesken vuoden loppuu, kuormitus näkyisi julkisen sektorin palveluissa.

Suomen Yrittäjien perinteinen Kunnallisjohdon seminaari toteutetaan 17.–18.11. Helsingissä Finlandia-talolla.

Lisätietoja:

Tutustu Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteisiin suosituksiin.

Kunnallisjohdon seminaari 17. –18.11.: www.kunnallisjohto.fi

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala @ yrittajat.fi
toimitusjohtaja Minna Karhunen, Kuntaliitto, p. 09 771 2000, minna.karhunen @ kuntaliitto.fi