20.3.2023 klo 09:54
Tiedote

Suomen Yrittäjät mukana puualan yritysten omistajanvaihdoshankkeessa

Suomen Yrittäjät on mukana OKAPUU-hankkeessa, joka edistää puualan yritysten omistajanvaihdoksia. Suomen Metsäkeskuksen ja Puuteollisuus ry:n johtaman hankkeen muita yhteistyökumppaneita ovat Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus ry, Suomen Sahayrittäjät ry, Hirsitaloteollisuus ry ja Varsipuu ry. Suomen Yrittäjät on mukana hankkeessa 1.3.2023-1.3.2024.

Hankkeessa autetaan yrityksiä tekemään kehittämissuunnitelma omistajanvaihdokseen ja lähtemään prosessissa liikkeelle. Hankkeen käytössä on valtakunnallinen verkosto matalan kynnyksen (eli ilmaisen ja kaikille helposti saatavilla olevan) palveluntarjoajia sekä laadukkaita asiantuntijoita.

Työkaluja pitkään prosessiin

Hankkeen tavoitteena on herätellä puutuotealan yrittäjät valmistautumaan omistajanvaihdokseen, sekä tuottaa yrityskohtainen omistajanvaihdokseen tähtäävä kehittämissuunnitelma ja toimenpide-ehdotukset.

”Omistajanvaihdosten edistäminen on yrittäjälle työläs ja pitkä prosessi. Siihen on kuitenkin tarjolla niin ilmaisia matalan kynnyksen palveluja kuin maksullisiakin palveluja. OKAPUU-hanke auttaa puualan yrittäjiä eteenpäin omistajanvaihdosprosessissa”, kertoo omistajanvaihdosasiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Anneli Komi Suomen Yrittäjistä. 

Hankkeessa tarjotaan erilaisia ilmaisia tapahtumia ostajille ja myyjille. Hanke näkyy myös messuilla ja välittää tietoa onnistuneista omistajanvaihdoksista.

”Haluamme myös tukea pienyrityksiä suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa, sekä luoda myös muille toimialoille sovellettava omistajanvaihdoksen malli”, Anneli Komi summaa.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta: OKAPUU -hanke – OV-Foorumi

Lisätiedot ja vierailut puualan yrityksiin hankkeen asiantuntijoilta:

Jouni Silvast
Projektipäällikkö
Suomen Metsäkeskus
jouni.silvast@metsakeskus.fi
050 3001786

Janne Liias
Toiminnanjohtaja
Puuteollisuus ry
janne.liias@puuteollisuus.fi
0400 510755

Anneli Komi
Projektipäällikkö
Suomen Yrittäjät
anneli.komi@yrittajat.fi
050 543 8192