3.10.2002 klo 10:01
Tiedote

Suomen Yrittäjien Järventaus pelkää työllisyyskehityksen tyssäävän: Pk-yritysten kasvua ja työllisyyttä tuettava maltillisella palkkaratkaisulla

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventauksen mukaan pk-yritysten usko kasvun tasaantumiseen näkyy nyt ennen kaikkea työllisyysnäkymien heikentymisenä. Suomen Yrittäjien ja Finnveran Pk-yritysbarometrin mukaan työllisyyden kasvutrendi on tasaantumassa.

Pk-sektori on osaltaan estänyt työttömyysasteen nousua viimeisen vuoden aikana vallinneen kansainvälisen notkahduksen aikana työllistämällä uusia työntekijöitä. Suhdanteisiin nähden kohtuullinen työllisyyskehitys on edesauttanut kuluttajien luottamuksen säilymistä ja sitä kautta kotimarkkinoiden kasvun jatkumista.

– Jos kansantalous ei käänny ensi keväänä nykyistä nopeammalle kasvu-uralle, pk-yritysten mahdollisuudet pitää yllä työllisyyttä heikentyvät, Järventaus sanoo.

– Yrittäjien mukaan työvoimakustannukset ovat pahin työllistämisen este. Siksi maltillinen työmarkkinaratkaisu on välttämätön työllisyyden paranemisen kannalta. Sen paremmin palkkaratkaisu kuin palkansaajajärjestöjen laadulliset vaatimuksetkaan eivät saa nostaa työvoimakustannuksia oleellisesti, hän jatkaa.

Järventauksen mukaan tulevan palkkaratkaisun pitää tukea myös matalan tuottavuuden työn teettämistä. Näin ollen tuloverotuksen kevennysvara olisi painotettava pienituloisten ostovoiman lisäämiseen.

Tästä linkistä: Pk-yritysbarometrin raportti

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät,
p. (09) 229 22950
Viestintäpäällikkö Petri Nieminen, Suomen Yrittäjät,
p. 050 547 7495

Suomessa on noin 220 000 yritystä. Suomen koko yrityskannasta 99,8 prosenttia on pk-yrityksiä, jotka työllistävät alle 250 henkilöä. Pk-yritykset työllistävät 61 prosenttia yksityisen sektorin henkilöstöstä ja tekevät yli puolet yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta.
Suomen Yrittäjien jäsenkunta edustaa laajasti Suomen koko yrityskenttää. Yrittäjäjärjestöön kuuluu 88 000 jäsentä 420 paikallisyhdistyksessä ja 57 toimialajärjestössä. Järjestön tehtävä on parantaa yritystoiminnan edellytyksiä Suomessa ja edistää yrittäjyyttä.

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952