11.9.2002 klo 11:55
Tiedote

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Risto Heikkilä: Palvelujen järjestäminen olisi otettava kunnissa osaksi elinkeinopolitiikkaa

TIEDOTE
11.9.2002 klo 12

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Risto Heikkilä patistelee kuntia aktiivisuuteen ja innovatiivisuuteen miettiessään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä. Palveluiden turvaamiseksi olisi etsittävä aktiivisesti uusia, innovatiivisia ratkaisuja ja samalla kunnassa palveluiden tuottaminen olisi ymmärrettävä osaksi yleistä elinkeinopolitiikkaa. Risto Heikkilä puhui tänään Yrittäjien Elinkeinoseminaarissa Tallinnassa.

– Maamme kunnat ovat suhtautuneet palvelutuotannon järjestämiseen vaihtelevasti, mikä onkin luonnollista, koska yhtä oikeaa tapaa ei ole olemassa. Kilpailuttamisen vaikutuksetkaan eivät ole varmuudella pelkästään positiivisia, vaikka kilpailu pitääkin huolen laadun säilymisestä hyvänä ja hintojen pysymisestä kohtuullisena, hän sanoi.

Heikkilän mukaan ensin on luotava toimivat markkinaolosuhteet. Jotta markkinamekanismeista saataisiin suurin hyöty irti.

– Kuntien olisikin nyt syytä kytkeä palveluiden tuottaminen osaksi normaalia elinkeinopoliittista kehittämistyötään. Silloin tavoitteena on tilanne, jossa kunnan omalla tuotannolla sekä yksityisiltä yrityksiltä hankittavilla palveluilla luodaan monipuolinen valikoima, ja kuntalaiselle aito mahdollisuus valita hänelle parhaiten sopiva palvelumuoto ja sen tuottaja.

Heikkilä muistuttaa, että Ruotsissa on hyviä kokemuksia palvelusetelijärjestelmistä, jossa palveluiden käyttäjien näkökulmaa ei ole unohdettu, vaan otettu aiempaa paremmin huomioon kilpailutuksen lisääntyessä. Hän patisteleekin sekä yrittäjiä että kuntia lisäämään julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Petri Nieminen, Suomen Yrittäjät, p. 050 547 7495