22.12.2008 klo 11:00
Tiedote

Taantumaa torjuttava elvyttävällä lisäbudjetilla: Yritysrahoitus turvattava ja työllistämiskynnystä madallettava

Suomen Yrittäjät vaatii hallitukselta järeitä toimia taantuman torjuntaan. Ensisijaisesti tarvitaan terveen yritystoiminnan turvaamista ja yritysten tuottavuuden parantamista. Tämä edellyttää yritysten rahoituksen saannin varmistamista, julkisten investointien lisäämistä ja niiden merkittävää aikaistamista suunnitellusta.

Suomen Yrittäjät vaatii hallitukselta järeitä toimia taantuman torjuntaan. Ensisijaisesti tarvitaan terveen yritystoiminnan turvaamista ja yritysten tuottavuuden parantamista. Tämä edellyttää yritysten rahoituksen saannin varmistamista, julkisten investointien lisäämistä ja niiden merkittävää aikaistamista suunnitellusta. Lisäksi on luontevaa, että energiatehokkuutta lisäävää korjausrakentamista vauhditetaan houkuttelevilla veroporkkanoilla. Hallituksen ensi vuoden ensimmäiseen lisäbudjettiin on koottava vaikuttava keinovalikoima toimia, joilla varmistetaan yritysten toiminta ja niiden työllistämismahdollisuudet pitkällä aikavälillä. Näin lievennetään kansainvälisen talouskriisin vaikutuksia Suomessa.

Suomen Yrittäjien mielestä normaalin pankkien kautta tapahtuvan rahoituksen turvaaminen on ensisijainen tavoite. Myös Finnvera on avainasemassa rahoitusvaikeuksiin joutuvien pk-yritysten rahoituksen turvaamisessa. Tästä syystä Finnveran mahdollisuuksia pk-yritysten rahoituksen turvaamiseksi on käytettävä täysimääräisesti hyväksi siinä määrin kuin EU-säännökset sen mahdollistavat. Lisäksi on varmistettava, että Finnveralla on riittävät mahdollisuudet riskinottoon, lainanantoon ja takauksiin yrityksille.

Työlainsäädäntöä muutettava työllistämisen esteiden raivaamiseksi

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat viime vuosina luoneet yli 80 % yksityisen sektorin työpaikoista. Näiden yritysten luottamusta työmarkkinoiden toimintaan on vahvistettava rohkeillakin keinoilla. Budjettielvytyksen lisäksi on kannustettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä työllistämään puuttumalla lainsäädännöstä aiheutuviin työllistämisen kynnyksiin.

Suomen Yrittäjien mielestä tehokas ja nopeasti vaikuttava keino työllistämisen kannustamiseksi on määräaikaisten työsopimusten salliminen epävarman kysyntätilanteen perusteella. Tällainen säännös oli käytössä määräaikaisena syvän laman aikana 1990-luvulla.

– Määräaikaiset työsopimukset tulee sallia myös ensimmäisen työntekijän palkkatukijärjestelmässä, jota ollaan ulottamassa koko maahan, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus vaatii.

Kriisin torjunnassa on lisättävä paikallista sopimista työehdoista silloin, kun se on välttämätöntä yrityksen tarjoamien työntekomahdollisuuksien säilyttämiseksi. Tällainen rajattu lainmuutos on toteutettava kiireellisenä. Lisäksi Suomen Yrittäjien esittämä ns. joustoturvates-malli on perusteltua ottaa käyttöön. Tämä malli sallisi työehtosopimuksista poikkeavat paikalliset sopimukset, edistäisi tuottavuutta ja vaikuttaisi myönteisesti työssä jaksamiseen.

– Taloustilanne on hyvin poikkeuksellinen ja siksi tässä tilanteessa tarvitaan nopeita ja määrätietoisia toimia, joilla varmistetaan työpaikkojen säilyminen. Mielestämme on oikea hetki raivata kaikki työllistämisen esteet erityisesti pienistä yrityksistä, joissa työntekijöiden työolot ovat muutoinkin hyvällä mallilla. On tärkeää kannustaa myös työntekijöitä jaksamaan, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus linjaa.

Poisto-oikeuksia laajennettava investointien kannustamiseksi

Suomen Yrittäjien mielestä yrityksille on sallittava verotuksessa vapaat poisto-oikeudet, jotta kannusteet investointeihin vahvistuvat epävarmassa taloustilanteessa. Vapaiden poisto-oikeuksien ansiosta yritykset voisivat vähentää hankintojensa poistot haluamallaan tavalla määrävuosina. Kyse on veronmaksun jaksotukseen liittyvästä huojennuksesta.

– Yrityksillä on heikkenevästä taloustilanteesta huolimatta jatkuvia investointitarpeita. Vapaat poisto-oikeudet kannustaisivat uusiin investointeihin ja turvaisivat samalla yritysten likviditeettiä, Jussi Järventaus painottaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Suomen Yrittäjät, p. 050 336 0015

>> Suomen Yrittäjien näkemyksiä suhdanteeseen liittyvästä elvyttämisestä