21.5.2002 klo 10:59
Tiedote

Tänä vuonna Nuori Yrittäjä -kilpailussa palkitut ovat menestyneet kovassa kilpailussa hyvällä asiakaspalvelulla

Suomen Yrittäjien ja Yksityisyrittäjäin Säätiön viidennen Nuori Yrittäjä -kilpailun palkittuja ovat maarakennus- ja kuljetusalan yrittäjä Harri Nylund Maarakennus ja Kuljetus Nylund Oy:stä Maskusta ja markkinointi- ja viestintäalan yrittäjä Jari Laakso Avalon Group Oy:stä Kemistä. Kummallekin yrittäjälle jaettiin 5000 euron palkintosumma. Molemmat palkituista yrittäjistä ovat pärjänneet kilpailluilla toimialoilla uskomalla omaan osaamiseensa ja panostamalla asiakkaan hyvään palveluun.

Maarakennus ja Kuljetus Nylund Oy pysyy lupauksissaan ja aikataulussaan

Maarakennus- ja kuljetusalan yrittäjät ovat perinteisesti melko pieniä yhden auton tai koneen yrityksiä. Toimitusjohtaja Harri Nylund on alusta alkaen uskonut kokonaisurakoinnin tulevaisuuteen. Yrityksellä on useita maarakennuskoneita ja
-autoja. Näin ollen yritys pystyy tarjoamaan maarakentamisen ja kuljetuksen kokonaispalvelua.

Vuonna 1996 toimintansa aloittaneen maskulaisyrityksen markkinat ovat omalla talousalueella. Yrityksen liikevaihto oli viime tilikaudella lähes 1,2 milj. euroa. Yritys työllistää ympärivuotisesti keskimäärin 10 henkilöä ja kesäkautena liki 15.

Palkittu Harri Nylund on 34-vuotias. Ammattiveljet pitävät häntä nuoresta iästä huolimatta hyvin ammattitaitoisena ja asiansa osaavana yrittäjänä. Nylund itse toteaa, että alalla on kova kilpailutilanne. Siksi alalle tulevan uuden yrityksen on hankittava nopeasti omalla toiminnallaan asiakkaidensa luottamus ja sitä kautta hyvä maine. Se taas saavutetaan tekemällä työt ajallaan ja mahdollisimman laadukkaasti sekä pitämällä asiakkaisiin yhteyttä. Myös uusien asiakkaiden hankinta pitää muistaa.

Toimitusjohtajan työstä tänä päivänä noin 80 prosenttia on urakointien suunnittelua ja työn johtamista. Hyvä tuntuma säilyy kuitenkin edelleen myös koneiden kuljettamiseen, jota Nylund tekee tilapäisesti. Yrityksen talousasioista vastaa hänen vaimonsa Marika. Yrityksen pienosakkaana on Reino Nylund, palkitun isä.

Harri Nylund pitää tärkeänä vahvistaa jatkuvasti omaa osaamistaan. Hänelle kanavana on Suomen Maarakentajien Turun piiriyhdistys, jonka hallituksen hän kuuluu. Myös yhdistyksen järjestämille kursseille hän on osallistunut.

Toimialan suurimpia haasteita ja myös riskejä yrittäjän kannalta ovat pääomavaltaisuus ja voimakkaat kausivaihtelut, Harri Nylund sanoo. Näistä paineista huolimatta hän pitää ratkaisuaan lähteä yrittäjäksi oikeana: työ antaa haastetta ja mahdollisuuden omaan päätöksentekoon. Kokemuksensa perusteella hän myös haluaa rohkaista nuoria ryhtymään yrittäjiksi.

Voimakkaasti kasvava Avalon Group

Nyt 32-vuotias Jari Laakso perusti yrityksensä Avalon Group Oy:n 25-vuotiaana vuonna 1994 yhdessä yhtiökumppaninsa Kari Rajaniemen kanssa. Yrityksen päätoimiala on markkinointiviestintäpalvelut. Yritysryhmään kuuluu kolme yritystä. Mainostoimisto Avalon Oy on erikoistunut mainontaan, markkinointiin ja brandin rakentamiseen. Avalon Interactive Oy toimii uusmedia-alalla. Yhtiöryhmän kolmas yritys Avalon Communications Oy keskittyy viestintään ja PR-toimintaan.

Reilun kahdeksan vuoden olemassaolonsa aikana Avalon Group on ottanut vahvan ja arvostetun paikan toimialallaan. Kemiläisyritys on laajentanut toimintaansa Kemistä Ouluun ja Helsinkiin. Sen liikevaihto viime vuodelta on noin 3 milj. euroa. Kolmessa toimipaikassaan se työllistää yhteensä noin 30 henkilöä.

Yrityksen osakepääomasta Jari Laakso omistaa 39 prosenttia ja hänen yhtiökumppaninsa Kari Rajaniemi samoin 39 prosenttia. Lisäksi vähemmistöosakkaana on sijoitusyhtiö Head Invest Oy 22 prosentin osuudella.

Toimitusjohtaja Jari Laakso uskoo yritysryhmänsä vahvan kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina. – Tämäntyyppiselle kokonaisvaltaisia markkinointiviestintäpalveluja tarjoavalle yritykselle on jalansijaa markkinoilla. Lisäksi yrityksen toimintoja on viime vuosina kehitetty ja vahvistettu niin, että suhteellisen nopea kasvu on mahdollista.

Jari Laakso pitää Avalon Groupin tärkeänä vahvuutena palvelukonseptia, joka rakentuu selkeisiin asiakaskohtaisiin vastuisiin. Henkilöstö ja sen monipuolinen osaaminen on yrityksen ehdottomasti tärkein voimavara. Henkilöstöä on koulutettu mm. tärkeällä liiketoiminta-alueella brandin rakentamisessa ja integroidun markkinointiviestinnän hallinnassa. Yrityksessä on opiskeltu myös työnhallintaan liittyviä asioita. Käytössä on moderni projektinhallintajärjestelmä. Avalon Groupissa on tehty usean vuoden ajan myös järjestelmällistä laatutyötä ja työn tulosta on ISO 9001 -standardin mukainen laatukäsikirja.

Yrittäjyydessä parasta vapaus

Jari Laakso ja hänen yhtiökumppaninsa Kari Rajaniemi halusivat tilaa omille näkemyksilleen, ideoilleen ja visioilleen, joita voisi toteuttaa omassa yrityksessä. He ryhtyivät yrittäjiksi. Siinä vaiheessa tavoitteena oli itsensä työllistäminen. Visiomme eivät ulottuneet näin vahvaan yrityksen kasvuun ja sen kautta työllistämiseen, Jari Laakso sanoo. – Parempi kuitenkin näin. Onnistuneen työn ja toiminnan kautta myös kasvu on tapahtunut. Nuori Yrittäjä -palkinto on hieno tunnustus kahdeksan vuoden työstä.

Laakson mielestä tämän päivän Suomessa yrittäminen on mielenkiintoista ja haastavaa, joskus varsin raskastakin. Yrittäjyyteen kannustetaan, mutta velvoitteitakin on. Hän ei kuitenkaan vaihtaisi palkkatyöhön. Parasta tässä työssä on vapaus tuoda esille omia näkemyksiään ja ajatuksiaan.

Toisin kuin usein väitetään, ettei järjestötyö kiinnosta nuoria, molemmat nyt palkitut nuoret yrittäjät ovat lähteneet mukaan järjestötyöhön. Harri Nylundin tavoin Jari Laakso pitää yrittäjäjärjestöä hyvänä kanavana itsensä kehittämiseen. Hän on Kemin Yrittäjien puheenjohtaja ja Länsipohjan Yrittäjien hallituksen jäsen.

Aikaisemmin palkitut

Yksityisyrittäjäin Säätiö perusti Nuori Yrittäjä -rahaston 60-vuotisjuhlavuonna 1996. Säätiön ja Suomen Yrittäjien jakaman Nuori Yrittäjä -palkinnon tavoitteena on tuoda esille ja kannustaa nuoria yrittäjiä ja heidän yrityksiään sekä antaa palkittujen kautta uskallusta yrittämiseen sitä harkitseville tai jo yrittäjänä toimiville.

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1998. Tuolloin palkittiin valokuvausalan yrittäjä Mikko Mäntyniemi Kuopiosta sekä teksti- ja kuvapalvelualalla toimiva rovaniemeläisyrittäjä Sakke Juhani Gustafsson. Seuraavana vuonna palkinnon saivat optikkoalan yrittäjä Marjo Gadd-Nikula Jyväskylästä ja puuteollisuusyrittäjä Arto Latva-Kivistö Jalasjärveltä. Vuoden 2000 palkinnonsaajia olivat tekstiilialan yrittäjä Hanna Korvela Kuopiosta sekä Juha Kattelus ja Markku Takala Kuortaneelta. Heillä on alihankintakonepaja. Vuonna 2001 palkittiin Iisalmessa matkailuyrittäjänä toimiva Johanna Ehnqvist ja vantaalaiset päiväkodin omistajat Päivi ja Risto Nissilä.

Nuori Yrittäjä -kilpailuun voivat osallistua enintään 35-vuotiaat ja yritystään vähintään kolme vuotta hoitaneet henkilöt. Yrityksen tulee olla hakijan itsensä perustama ja sen tulee työllistää yrittäjän itsensä lisäksi vähintään yhden henkilön. Valintakriteereihin kuuluu myös, että yrityksellä on jatkuvan menestymisen mahdollisuus ja talous kunnossa.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Harri Nylund, Maarakennus ja Kuljetus Nylund Oy, p.
(02) 432 7411, 0400 587253
Toimitusjohtaja Jari Laakso, Avalon Group Oy, p. 020 152 5300 ja 0400 587253
Tiedotuspäällikkö Raija-Liisa Konkola, Suomen Yrittäjät, p. (09) 2292 2952,
050 5003219
Asiamies Pirjo Lehto, Yksityisyrittäjäin Säätiö, p. (09) 698 7883

Tästä linkistä Yritys Hyvä 2002 kirjoituskilpailun voittaneet

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952