16.2.2017 klo 08:07
Tiedote

Tarjoajatkin saavat nyt neuvontaa julkisissa hankinnoissa

Yrittäjäjärjestö alkaa hoitaa kaikille tarjoajille tarkoitettua neuvontaa.

Uudella neuvonnalla edistetään 1.1.2017 voimaantulleen hankintalain tavoitteita siitä, että myös pienet yritykset ja yhteisöt pääsisivät paremmin mukaan hankintoihin.

Uusi hankintalaki osoitti rahoitusta tarjoajille suunnattuun uuteen hankintaneuvontaan. Jo aiemmin veloituksetonta neuvontaa on ollut tarjolla, mutta vain hankintayksiköille. Pienemmät ja paikalliset tarjoajat eivät ole menestyneet julkisissa hankinnoissa siksi, että ostoskoko on ylittänyt pienempien mahdollisuudet toimittaa ja siksi, että tarjouksen jättäminen on koettu vaikeaksi ja työlääksi. Lainmuutos purkaa näitä ongelmia torjumalla kohtuuttomia liikevaihtovaatimuksia ja edellyttämällä hankintojen toteuttamista pienemmissä osissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Suomen Yrittäjille rahoituksen, jolla yrittäjäjärjestö järjestää neuvonnan. Yrittäjäjärjestö on ylivoimainen yritysten edustaja paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen rakenteensa ansiosta ja tavoittaa tarjoajat ja hankintayksiköt erinomaisesti. Käytännössä yrittäjiä ja muita tarjoajia neuvovat maakunnalliset hankinta-asiamiehet.

Neuvonnalle on kaksi tavoitetta: Ensimmäinen on aktivoida hankintayksiköitä muokkaamaan hankintoja sellaiseksi, että yritykset ja yhteisöt voivat paremmin tarjota. Toinen tavoite on aktivoida pk-yrityksiä, yhteisöjä ja muita toimijoita jättämään tarjouksia julkisiin hankintailmoituksiin.

Lisätietoja:
kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät, p. 050 550 3488, satu.grekin@yrittajat.fi
elinkeinopoliittinen asiamies Hannamari Heinonen, Suomen Yrittäjät, p. 050 567 3395, hannamari.heinonen@yrittajat.fi