Albert Mäkelä. Kuva: Markus Sommers
6.3.2019 klo 09:15
Tiedote

Tavaramerkkilaki uudistuu – yritysten toimittava

Eduskunta hyväksyi uuden tavaramerkkilain. Kyse on tavaramerkkilain kokonaisuudistuksesta, jonka yhteydessä muutettiin myös toiminimilakia. Muutokset edellyttävät tavaramerkin ja toiminimen haltijoilta toimia.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksella modernisoidaan tavaramerkkilaki ja pannaan täytäntöön EU:n tavaramerkkidirektiivi. Kyse ei ole pelkästään lakiteknisestä uudistuksesta, vaan uusi laki antaa mahdollisuuden uudentyyppisten tavaramerkkien rekisteröinnille.

– Suomen tavaramerkkisääntely saadaan tälle vuosituhannelle, Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä summaa kokonaisuudistuksen merkitystä.

Voimaan tuleva sääntely edellyttää tavaramerkkejä käyttäviltä yrityksiltä toimia. Tavaramerkin tuottama yksinoikeus kohdistuu vain niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten merkki on rekisteröity. Suojan kohteen määrittämiseen käytetään tavara- ja palveluluokkia. Uusi tavaramerkkilaki tuo muutoksia vanhojen tavaramerkkien luokitukseen.

– Luokituksen tulkinta muuttuu. Sen vuoksi myös tavaramerkin antaman yksinoikeuden kohde voi muuttua, Mäkelä sanoo.

Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta kerrallaan, minkä jälkeen se on uudistettava. Jotta tavaramerkki suojaisi edelleen niitä tavaroita ja palveluita, joita varten se on rekisteröity, yrityksen tulee tarkistaa luokitus ja tarvittaessa täsmentää sitä, kun tavaramerkki tulee lain voimaantulon jälkeen ensimmäistä kertaa uudistettavaksi. Täsmennysilmoituksessa on esitettävä selkeästi ja täsmällisesti suojan piiriin kuuluvat tavarat ja palvelut, eikä yleisnimityksiä pääasiassa voisi käyttää.

– Rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä on hyvä tilaisuus varmistaa, että tavaramerkin suojan laajuus on asianmukainen ja kunnossa, Mäkelä toteaa.

Jos luokitusta ei täsmennä uuden lain mukaiseksi, tavaramerkin tuottama suoja voi muuttua. Tämä voi tarkoittaa sitä, ettei tavaramerkki suojaakaan enää niitä tavaroita tai palveluita, joita varten se on haettu.

– On hyvä, että luokituksen täsmentäminen kytkettiin rekisteröinnin uudistamiseen. Täsmentäminen voidaan siten tehdä samalla kuin uudistaminen, eikä se pääse helposti unohtumaan, Mäkelä sanoo.

Muutoksia myös toiminimilakiin

Lakimuutos on merkittävä myös niille yrityksille, joilla ei ole tavaramerkkejä. Lakiin sisältyy mahdollisuus vaatia yrityksen toiminimeä kumottavaksi hallinnollisessa menettelyssä. Tällä tavoin käyttämättömät nimet voidaan saada muiden yritysten käyttöön.

Toiminimi eli yrityksen nimi on mahdollista kumota kokonaan tai osittain, jos sitä ei ole käytetty viiden vuoden aikana eikä käyttämättömyydelle ole hyväksyttävää syytä. Kumoamismahdollisuus koskee erityisesti sellaisia yrityksiä, joille on kaupparekisteriin merkitty toimialaksi niin sanottu yleistoimiala, eli ”kaikki laillinen liiketoiminta”.

– Vain käytössä oleva toiminimi saa suojaa ja suoja kohdistuu siihen toimialaan, jolla yritys toimii. Jos yrityksen toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta, mutta yritys toimii esimerkiksi vain rakennusalalla, toiminimi voidaan kumota vaikkapa majoitus- ja ravitsemistoiminnan osalta, Mäkelä kertoo.

Laissa on varattu yrityksille kahden vuoden siirtymäaika, jonka kuluessa yritys voi maksuttomasti ilmoittaa kaupparekisteriin toimialan täsmennyksen. Lainmuutosten voimaantulo vahvistetaan myöhemmin.

Taustaa: Mikä on tavaramerkki?

  • Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut muiden yritysten vastaavista.
  • Tavaramerkki voi olla sana tai kuvio, iskulause tai näiden yhdistelmä. Se voi olla myös esimerkiksi olla äänimerkki tai tavaran tai sen päällyksen muoto.
  • Tavaramerkki antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää samaa tai sekoitettavissa olevaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa.
  • Tavaramerkki rekisteröidään yhteen tai useampaan tavara- tai palveluluokkaan. Yksinoikeus koskee vain niitä tavaroita ja palveluita, joita varten merkki on rekisteröity.
  • Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta. Rekisteröinti on voimassa 10 vuotta kerrallaan.

Lisätietoja:
asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät, p. 09 2292 2929, albert.makela @ yrittajat.fi