30.3.2021 klo 09:00
Tiedote

Tutkimus: Reilu kolmannes pk-yrityksistä on menestynyt hyvin koronapandemian aikana – digitalisoinnilla suuri rooli

Kaksi kolmesta korona-aikana menestyneestä yrityksestä arvioi, että digitalisoinnilla on ollut merkittävä rooli heidän liiketoimintansa kehityksessä. Varsinkin kasvuyrityksissä ajatellaan, että digitaalisuutta hyödyntämällä yritys voi joustavasti sopeutua äkillisiin muutoksiin.

Elisan ja Suomen Yrittäjien teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että reilu kolmasosa yrityksistä on menestynyt taloudellisesti hyvin koronapandemian aikana. Digitaalisuudesta hyötyvät korona-ajan menestyjäyritykset ovat kasvuhakuisia, tyypillisesti suhteellisen nuoria työnantajayrityksiä, joista moni toimii ICT-alalla, liike-elämän palveluissa, rakennus- ja kiinteistöalalla tai kaupan alalla.

– Pk-yritykset ovat osoittaneet erinomaista sopeutumiskykyä vaikeassa tilanteessa. Tutkimus osoitti, että poikkeusajassa menestyneet yritykset ovat digitalisoineet toimintojaan ahkerasti, ja ovat aloittaneet sen usein jo ennen koronapandemiaa, Minna Virtanen, Elisan asiakaskokemuksen tutkimuksen ja kehittämisen johtaja, kertoo.

Joka kolmas kaupan alan sekä majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuurialan yritys kehittää uusia digitaalisuuteen perustuvia toimintamalleja

Joka viides pk-yritys ei ollut digitalisoinut toimintaansa ollenkaan ennen korona-aikaa. Heikoin tilanne digitalisoinnin osalta oli majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelualan yrityksissä. Tutkimuksen mukaan kolmannes digiä karttaneista pk-yrityksistä aloitti digitalisoinnin pandemian aikana.

– Pk-yritykset ovat joutuneet etsimään keinoja selvitä pandemian aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta ja ainakin osaa yrityksistä digitalisaatio on auttanut rakentamaan siltaa pandemian yli, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen tulkitsee tulosta.

Useat yritykset lähtivät kehittämään uusia digitaalisia toimintamalleja olemassa olevien palveluiden digitalisoinnin lisäksi. Pk-yrittäjä Krista Huhtala-Jenksin yritys MAJ works Oy hyödyntää digitalisointia kauneus- ja hyvinvointialalla.

– Korona on vauhdittanut piilossa olevan kysynnän paljastumista, etenkin aloilla, joilla digitalisaation hyödyntämisessä ollaan jäljessä. Kauneus- ja hyvinvointialalla toimii paljon yksinyrittäjiä, joille digitaalisuuden hyödyntäminen ei aina tule luonnostaan. MAJn luomalla verkkoalustalla alan yrittäjät voivat helposti luoda palveluilleen digitaalisen profiilin ja uuden kanavan kohdata asiakkaita. Alustalta asiakkaat voivat vaivattomasti tilata kaikki palvelut salonkitasoisina suoraan ovelleen. Näin pystymme tuomaan nyt ahtaalla olevat kauneus- ja hyvinvointialan ammattilaiset ihan uudella tavalla asiakkaan luo. Digitalisaatio mullistaa myös meidän alaamme, Huhtala-Jenks kertoo.

Pandemia-olosuhteissa selviytyminen on kannustanut yrityksiä edelleen jatkamaan digitalisointia

Lähes kaikki liiketoimintaansa digitalisoineista pk-yrityksistä aikovat jatkaa palvelujensa ja toimintojensa digitalisointia. Pk-yrityksistä lähes puolet arvioikin, että heidän liiketoiminnastaan on digitalisoitu yli viidennes vuoden 2021 loppuun mennessä.

– Erittäin hienoa havaita, että pk-yritysten digitalisoituminen on edennyt aikaisempaa nopeammin. Yhä useampi yritys on kyennyt hyödyntämään digitalisaation luomia mahdollisuuksia toimia aiempaa tehokkaammin, Malinen sanoo.

Myös yleistynyt paikkariippumaton työ puoltaa digitaalisuutta. Puolet vastanneista pk-yrittäjistä liikkuu tai matkustaa paljon työssään ja valtaosa hoitaa osan töistään tietokoneella tai tabletilla kiinteän työpisteen ulkopuolella. Neljännes pk-yrityksistä on aikeissa siirtyä tai on jo siirtynyt 5G- puhelimiin.

– Suurin osa pk-yrittäjistä hoitaa työtehtäviään mobiilisti ja jatkuvan etätyötrendin myötä nopeiden ja luotettavien yhteyksien tarve on korostunut entisestään. 5G vastaa hyvin tähän tarpeeseen ja takaa yrittäjän käyttöön aina parhaimman mahdollisen verkon. Nopeat yhteydet lisäävät pk-yrityksen digitaalista kilpailukykyä, Elisan liiketoimintajohtaja Petteri Svensson toteaa.

*Tutkimuksen toteutti Elisan toimeksiannosta Prior Konsultointi Oy. Kohderyhmänä olivat Suomen Yrittäjien jäsenyritykset. Tutkimukseen vastasi 561 yrittäjää, joista viidennes on yksinyrittäjiä. Muut yrittäjät edustavat pääosin 2–50 hengen yrityksiä.

Lisätiedot:
Elisa, Elisa Mediadesk, p. +358 50 305 1605, mediadesk@elisa.fi
Suomen Yrittäjät, ekonomisti Petri Malinen, p. +358 50 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi

Tutustu Pk-yritysten opit digitalisaatiosta 2020 -tutkimukseen.