18.3.2015 klo 00:00
Tiedote

Työehtosopimuksissa vain vähän mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen

Suomen Yrittäjien tekemä tuore selvitys paljastaa, että työehtosopimuksissa on vain vähän mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen ja niillä mahdollisuuksilla on marginaalinen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn.

Suomen Yrittäjät kävi läpi pienten yritysten kannalta tavanomaisimmat työehtosopimukset, jotta saatiin selville, millaiset mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen käytännössä on. Selvitys kohdistuu teknologiateollisuuden, kaupan, rakentamisen, matkailu- ja ravintola-alan, elintarvikealan ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksiin.

Kävi ilmi, että tarkastelluissa työehtosopimuksissa on niukasti mahdollisuuksia yrityskohtaiseen sopimiseen. Poikkeus on teknologiateollisuuden työehtosopimus, jossa on muita enemmän paikallisen sopimisen piirissä olevia asioita.

Lisäksi kävi ilmi, että yrityskohtaisilla poikkeamismahdollisuuksilla ei juurikaan ole vaikutusta kilpailukykyyn, lukuun ottamatta muutamaa teknologiateollisuuden työehtosopimuksissa olevaa mahdollisuutta. Sopimisen kohteita ovat tyypillisesti säännöllisen työajan määrittely, päivittäisen ruokatunnin kesto, palkanmaksupäivän määrittely, lomarahan muuttaminen vapaaksi tai työvuoroluettelon pitäminen.

Sen sijaan yrityksen talouteen oleellisesti vaikuttavista vähimmäispalkoista, lomaltapaluurahoista ja pekkasvapaista ei saa poiketa, ei edes irtisanomisten välttämiseksi.

Sopimukset vaikeaselkoisia

Suomen Yrittäjien mukaan työehtosopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon kuulumattoman yrittäjän on lähes mahdotonta tunnistaa työehtosopimuksista niitä kohtia, joissa paikallinen sopiminen olisi mahdollista. Vain noin puolta paikallisen sopimisen mahdollistavista työehtosopimusmääräyksistä voidaan nimittäin soveltaa työnantajaliiton ulkopuolisissa yrityksissä, joissa sopimusta on noudatettava yleissitovuuden johdosta. Näillä sopimismahdollisuuksilla ei ole käytännön merkitystä yritysten kilpailukyvyn tai sopeutumismahdollisuuksien kannalta.

– Sopimismahdollisuuksien selvittäminen vaatii sen kaltaista työoikeudellista asiantuntemusta, jota ei työpaikan osapuolilta voida kohtuudella vaatia, johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjistä kertoo.

Tarvitaan suuri työmarkkinauudistus

Suomen Yrittäjien mukaan Suomessa kaivataan vastaavan kaltaista laajaa työmarkkinauudistusta kuin Saksassa 2000-luvun alussa.

– Uuden hallituksen pitäisi ottaa tehtäväkseen uudistaa työehtojen sopimusjärjestelmä sallimalla työsuhteen osapuolten poiketa työlakien ja työehtosopimusten määräyksistä huomattavasti nykyistä laajemmin. Tällä parannettaisiin suomalaisen työn kilpailukykyä ja lisättäisiin työpaikkoja Suomessa, Vanhanen sanoo.

» Työehtosopimusten paikallinen sopiminen -selvitys

Lisätietoja:
johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät, p. 0500 416 937, rauno.vanhanen@yrittajat.fi
lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 09 2292 2951, janne.makkula@yrittajat.fi
lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät, p. 040 359 1986, atte.rytkonen@yrittajat.fi