2.10.2020 klo 02:00
Tiedote

Työelämägallup: 67 prosenttia työllisistä haluaa sopimusvapauden työpaikoille 

Työelämässä olevista 67 prosenttia on sitä mieltä, että työpaikoilla pitää olla sopimisen vapaus työehdoista, jos sekä työnantaja että työntekijät sitä haluavat. Tieto käy ilmi tuoreesta Työelämägallupista. – Tämä on selkeä viesti siitä, että myös työntekijät haluavat sopia asioista paikallisesti. Se osoittaa, että Metsäteollisuus ry:n linjaus lisätä paikallista sopimista tulee otolliseen maaperään työpaikoilla, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Työllisten suhtautuminen työpaikkasopimiseen on erittäin ajankohtainen juuri nyt, kun Metsäteollisuus ry ilmoitti torstaina irtautuvansa työehtosopimustoiminnasta ja siirtävänsä työehdoista sopimisen yritystasolle.

Työllisistä 67 prosenttia haluaa, että työpaikalla on sopimisen vapaus työehdoista, jos sekä työnantaja että työntekijä sitä yhdessä haluavat. Asiaa vastusti 16 prosenttia työntekijöistä.

– Myös ammattiliittojen jäsenistä selvä enemmistö, jopa 62 prosenttia, haluaa antaa työpaikoille sopimisen vapauden eli kannattaa Yrittäjien linjaa työpaikkasopimisessa, Pentikäinen sanoo.

Kantar TNS selvitti syyskuussa työntekijöiden suhtautumista työpaikkasopimiseen. Kyselyyn vastasi 1039 työelämässä olevaa.

– Haluamme selvittää, mitä työntekijät ajattelevat. On tärkeä tietää, miten työntekijäkentällä asiat oikeasti nähdään, Pentikäinen perustelee tutkimusta.

Työajat suosituin sopimisen kohde

Yli puolet haluaa sopia paikallisesti työajoista (54 %), palkoista, korvauksista ja lisistä (52 %), ja liki puolet myös lomista ja vapaista (44 %). Kysymykseen saattoi valita useamman vaihtoehdon.

– On erittäin kiinnostavaa, että yli puolet työntekijöistä haluaisi sopia paikallisesti työajoista, palkoista ja lisistä sekä lähes puolet myös lomista ja vapaista, työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Luottamusvaltuutettu tuplasti suositumpi sopija kuin luottamusmies

Suosituin vaihtoehto sopijaosapuoleksi työntekijöiden puolella on koko henkilöstön valitsema luottamusvaltuutettu (40 % vastaajista). Seuraavaksi suositun vaihtoehto on, että koko henkilöstö sopisi yhdessä (31 %). Luottamusmiestä kannattaa 17 prosenttia vastaajista. 11 prosenttia ei osannut sanoa.

Luottamusmies on liiton jäsenten valitsema liiton edustaja työpaikalla. Luottamusvaltuutettu on koko henkilöstön valitsema henkilöstön edustaja, joka voi tietenkin halutessaan kuulua liittoon.

– Tutkimuksen valossa on päivänselvää, että luottamusmies ei voi olla ainut sopijaosapuoli, kuten ay-liike on edellyttänyt, Pentikäinen kommentoi.

– Luottamusmiesjärjestelmän suosio murenee. Koko henkilöstön valitsema luottamusvaltuutettu on selvästi halutumpi tapa sopia – jopa ammattiliittojen omien jäsenten keskuudessa, Pentikäinen sanoo.

Työntekijöillä vahva sitoutuminen yhdenvertaisuuteen

75 prosenttia kertoo haluavansa, että työntekijät ovat sopimisessa samanarvoisia riippumatta siitä, kuuluvatko he ammattiliittoon vai eivät. 15 prosenttia vastusti ajatusta ja 10 prosenttia ei osannut sanoa.

– On hienoa nähdä työntekijöiden vahva sitoutuminen yhdenvertaisuuteen. Jopa liittojen jäsenet ovat laajalti sitä mieltä, ettei liiton jäsenyyden pitäisi tuoda erityisasemaa paikalliseen sopimiseen. Silti meillä on järjestelmä, joka antaa liittojen jäsenille erityisaseman suhteessa järjestäytymättömiin työntekijöihin, Makkula huomauttaa.

– On hätkähdyttävää ja ilahduttavaa, miten vahva kannatus sopimisen vapaudella on työntekijöiden keskuudessa. Työpaikoilla ajatellaan asiasta aivan eri tavalla kuin ammattiyhdistysliikkeen johdossa. Tähän on aika herätä – niin hallituksessa kuin ay-liikkeessä.

Näin kysyttiin

  • Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
  • Kyselyyn vastasi 1039 työelämässä olevaa Suomessa asuvaa ihmistä (18–79 v.).
  • Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.• Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista.
  • Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla.
  • Kysely tehtiin syyskuussa 2020.

Lisätietoja:

Tutustu tarkemmin Työelämägallupiiin työpaikkasopimisesta.

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi