2.10.2020 klo 10:30
Tiedote

Työelämägallup: Etätyö lisää työtyytyväisyyttä ja vähentää kiirettä 

– Etätöitä tehneet ovat yllättävän tyytyväisiä etätöihin. Moni – jopa kolme neljästä työntekijästä – haluaa tehdä niitä jatkossa. Tämä on kiinnostava ja vahva viesti työnantajille, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi Työelämägallupin tulosta.

Elokuussa julkistettu Yrittäjägallup kertoi, että 30 prosenttia yrityksistä aikoo lisätä monipaikkaista työskentelyä pysyvästi.

Tuore Työelämägallup osoittaa, että tälle on erinomaiset edellytykset työntekijöiden puolella. Molemmat kyselyt teki Kantar TNS Suomen Yrittäjien pyynnöstä. Työelämägallupiin vastasi syyskuussa 1039 Suomessa asuvaa työllistä.

46 prosenttia vastaajista kertoo tehneensä etätöitä. Puolet etätyötä tehneistä vastaajista kertoo työtyytyväisyyden lisääntyneen selvästi tai jonkin verran. Työtyytyväisyys oli vähentynyt 18 prosentilla vastaajista.

– Etätyö näyttää lisäävän työtyytyväisyyttä merkittävästi. Tyytyväinen työntekijä on tuottava työntekijä. Siksi kannattaa antaa etätyölle mahdollisuuksia siellä, missä sitä voidaan tehdä, Mikael Pentikäinen analysoi kyselyn viestiä työpaikoille.

Työn itsenäisyys ja oman työn hallinta paranivat – tuo parempaa viihtyvyyttä ja tuottavuutta

Työn itsenäisyys lisääntyi 55 prosentilla etätyötä tehneistä. Myös oman työn hallinta kehittyi parempaan suuntaan: 42 prosentilla parani, 44 prosentilla pysyi samana ja 11 prosentilla huononi. Kolme prosenttia ei osannut sanoa.

– Etätyö siis lisää merkittävästi työn itsenäisyyttä ja oman työn hallinnan kokemusta. Molemmat ovat tärkeitä asioita työssä viihtymisen ja tuottavuuden näkökulmasta.

Mökiltä tehty työ luo mahdollisuuksia monelle syrjäseudun kunnalle

95 prosenttia etätöitä tehneistä teki etätöitä kotona, 21 prosenttia jossain muualla ja 15 prosenttia vapaa-ajan asunnolla. Kysymykseen sai valita useita vaihtoehtoja. Hieman yllättäen eniten vapaa-ajan asunnolla työskentelivät alle kolmekymppiset työlliset.

– Halu tehdä monipaikkatyötä vapaa-ajan asunnossa on iso mahdollisuus paikkakunnille, joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Se siirtää palveluiden kysyntää mökkipaikkakunnille laajassa mitassa. Toisaalta se voi näkyä kysynnän laskuna kaupunkien keskustoissa ja alueilla, joilta työntekijät siirtyvät etätöihin, Pentikäinen toteaa kyselyn tuloksista.

Etätyö säästää aikaa muuhun elämään

42 prosenttia etätyötä tehneistä vastaajista kertoo säästäneensä työmatka-aikaa puolesta tunnista tuntiin, 16 prosenttia tunnista puoleentoista ja 11 prosenttia yli puolitoista tuntia.

– Etätyöt tuovat merkittävän määrän lisäaikaa työntekijöille, kun aikaa ei kulu työmatkoihin. On iso helpotus, kun yli neljännes etätyöntekijöistä on säästänyt työaikaa jopa yli tunnin per jokainen etätyöpäivä, Pentikäinen sanoo.

Etätyön vaikutukset perhearkeen plussan puolella

Työarkeen liittyvät ongelmat vähenivät 26 prosentilla vastaajista ja lisääntyivät 24 prosentilla.

Perhearjen ongelmat vähenivät 29 prosentilla ja lisääntyivät 19 prosentilla. Kiire väheni 35 prosentilla ja lisääntyi 16 prosentilla vastaajista.

– On ymmärrettävää, että etätyö vaikuttaa perhearkeen. On kuitenkin myönteistä, että etätyön vaikutukset perhearkeen ovat enemmän myönteisiä kuin kielteisiä, Pentikäinen sanoo.

Vain viidesosa vastaajista ei haluaisi jatkossa tehdä etätöitä. 22 prosenttia haluaisi, mutta ei voi, 39 prosenttia haluaisi tehdä etätöitä osan viikosta ja 12 prosenttia koko ajan.

– Tutkimus osoittaa, että etätyömahdollisuus ei avaudu tasapuolisesti kaikille. Monelle se ei ole työtehtävän vuoksi realistinen vaihtoehto, Pentikäinen toteaa.

Työnantajan kannattaa panostaa työntekijöiden työergonomiaan

Jos monipaikkatyö lisääntyy, suurin tarve on ergonomiselle etätyöpisteelle kotona (38 %). 25 prosenttia tarvitsisi erillisen työtilan tai -huoneen ja 20 prosenttia paremmat työvälineet. 32 prosenttia ei koe tarvitsevansa mitään muutoksia olosuhteisiin kotona.

– Monipaikkatyön mahdollistavan työnantajan kannattaa panostaa ergonomiaan. Jos sitä ei tee, työntekijöiden työkyky voi heikentyä, Pentikäinen huomauttaa.

– Etätyön kasvu heijastuu myös asuntomarkkinaan, kun joka viides tarvitsisi työhuoneen ja joka kymmenes tilavamman asunnon etätyön vuoksi, hän lisää.

Pentikäisen mukaan kyselyn viesti on selkeä: Etätyömahdollisuuksiin kannattaa ehdottomasti panostaa.

– Se voi tuoda merkittävää hyötyä niin työntekijälle kuin työnantajalle.

Näin kysyttiin

  • Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
  • Kyselyyn vastasi 1039 työelämässä olevaa Suomessa asuvaa ihmistä (18–79 v.).
  • Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
  • Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista
  • Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla.
  • Kysely tehtiin syyskuussa 2020.

Lisätietoja:

Tutustu tarkemmin Työelämägallupiin etätyöstä.
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi