18.12.2020 klo 07:00
Tiedote

Työolobarometri: Pienissä yrityksissä hyvä luottamus – hyvät mahdollisuudet työpaikkasopimiselle

Luottamus on erityisesti pienissä yrityksissä vahva ja tieto kulkee hyvin, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri. – Vuosittain toistuvien hyvin tulosten jälkeen voi vain ihmetellä, miksi työpaikkasopimisessa ei päästä lainsäädännössä eteenpäin, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Erityisesti alle 10 henkilön yrityksissä on paras luottamus ja tieto kulkee parhaiten, Makkula sanoo.

TEM:n Työolobarometrista käy ilmi, että yli 91 prosenttia alle kymmenen henkilön yrityksissä työskentelevistä työntekijöistä on sitä mieltä, että väite “työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset” toteutuu erittäin tai melko hyvin. Lähes 85 prosenttia vastaa, että työntekijöiden muutosehdotuksiin suhtaudutaan rakentavasti.

Marinin hallituksen tavoite on lisätä työllisyyttä huomattavasti.

– Koronakriisi pahensi työttömyyttä, eli tavoite on nyt vielä paljon tärkeämpi kuin hallitusohjelmaa kirjoitettaessa. Nyt on pakko kiristää uudistustahtia, muuten pitkäaikaistyöttömyys pahenee, Makkula sanoo.

Työpaikkasopimisesta päätöksiä maaliskuussa

Yksi hallituksen asettama työryhmä pohtii työpaikkasopimisen lisäämistä keinona parantaa työllisyyttä. Ryhmän pitää saada ehdotuksensa valmiiksi maaliskuussa. Suomen Yrittäjät on pitkään vaatinut työpaikkasopimisen laajentamista lainsäädännöllä. Ideaa on vastustettu sillä perusteella, että työpaikoilla ei olisi luottamusta sopimiseen.

– Tämä on kummallista. Työolobarometrin perusteella työntekijät sekä luottavat ja heihin luotetaan. Selvitykset osoittavat myös, että sekä yrittäjät että työntekijät haluavat paljon nykyistä enemmän sopia asioista työpaikoilla, Makkula sanoo.

Pienet työnantajat eivät usein kuulu työnantajaliittoihin eli ovat järjestäytymättömiä, mutta tällä ei näyttäisi olevan vaikutusta siihen, miten työntekijöitä kohdellaan tai millaiset työolot työpaikalla on.

Luottamusmies vain pienessä osassa yrityksiä

Työpaikan asioista sopiminen edellyttää usein sopimista ammattiliittoon kuuluvan luottamusmiehen kanssa. Tätä on vaadittu myös työryhmässä. Pienissä yrityksissä on kuitenkin vain harvoin luottamusmies. Valtaosa Suomen yrityksistä on pieniä.

– Siten luottamusmiehen edellyttäminen paikallisen sopimisen osapuoleksi on pienillä työpaikoilla paitsi epädemokraattista, se myös rajaa valtaosan pienistä työpaikoista sopimismahdollisuuksien ulkopuolelle, asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä huomauttaa.

– Työolobarometri on tärkeä työelämän laadun mittari. Se kertoo, mitä yrityksissä työskentelevät työntekijät ajattelevat, minkälaisena työnsä kokevat ja miten työnantajan kanssa sujuu, Mäkelä sanoo.

Suomen Yrittäjät tekee vuosittain Työolobarometrista raportin, jossa vertaillaan yksityisen sektorin työntekijöiden vastauksia sillä perusteella, minkä kokoisessa yrityksessä he työskentelevät.

Näin kysyttiin

  • Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä.
  • Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin.
  • Tuoreimman barometrin tulokset perustuvat vuoden 2019 elo- ja syyskuussa toteutettuun kyselyyn, jossa vastaajia oli 1 028 yksityiseltä sektorilta.
  • Kyselyhaastattelut tehtiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä.
  • Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.

Lisätietoja:

Tutustu Yrittäjä – hyvä työnantaja -raporttiin.

työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi
asiantuntija Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät, p. 040 7760 560, albert.makela@yrittajat.fi