9.5.2017 klo 13:59
Tiedote

Valinnanvapauslaki on kohtuullinen – eduskuntakäsittelyyn jäi korjattavaa

– Uudistus on välttämätön, jotta hallituksen asettamat tehokkuus- ja tuottavuustavoitteet voidaan saavuttaa. Nyt esitetty kokonaisuus kohtuullinen, mutta sitä on pakko eduskunnassa korjata, jotta pk-yritykset pysyvät mukana, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen kommentoi hallituksen esitystä valinnanvapauslainsäädännöksi.

Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on kohtuullinen. Kansalaisten valinnanvapauteen perustuva monituottajamalli on edellytys tehokkaasti toimiville sote-palveluille. Parhaimmillaan yrittäjyys voi kasvaa keskeiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaraksi. Hallituksen esitykseen sisältyy kuitenkin myös pk-yritysten toimintaa haittaavia yksityiskohtia, jotka tulee korjata eduskuntakäsittelyssä.

Valinnanvapaus todellinen rakenneuudistus

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on todellinen rakenneuudistus. Sosiaali- ja terveyspalveluista iso osa pohjautuu jatkossa asiakkaiden vapauteen valita palveluntuottaja.

Mäkysen mukaan yrittäjyys voi kasvaa sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaraksi, jos maakunnat ymmärtävät sen voiman. Vastuu palvelumarkkinoiden kehittämisestä on keskeinen osa maakunnille kuuluvaa roolia palveluiden järjestäjänä.

– Lakiesitys antaa kohtuullisen raamin sote-palveluiden kehittämiseksi valinnanvapauden pohjalta. Ratkaisevaa on, millaisia päätöksiä maakunnat tekevät lain perusteella, Mäkynen sanoo.

– Fiksuilla ratkaisuilla maakunnat voivat luoda yrittäjyyteen pohjautuvat, hyvin toimivat lähipalvelut. Edellytämme, että maakunnat ottavat vastuun palvelumarkkinoiden kehittämisestä.

Henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli erinomaisia uudistuksia

Erityisen hyviä elementtejä lakiesityksessä ovat henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli. Sote-keskuksille suunniteltu velvollisuus myöntää asiakasseteli itsenäisissä osapalveluissa on pienille sote-yrittäjille tärkeä.

– Sote-keskusten asiakasseteli mahdollistaa erikoistuneiden sote-ammattilaisten ja yksinyrittäjienkin toiminnan. On varmistettava, että seteli saa osakseen asiakkaan valintoja kunnioittavan palveluohjauksen, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala sanoo.

Kynnys sote-keskuksen perustamiseksi liian korkea

Näyttää siltä, että tavoite peruspalveluiden saatavuuden parantamisesta on jäänyt sosiaali- ja terveyspalveluiden tehokkaamman integraation jalkoihin.

– Palveluintegraatio on tärkeä tavoite, mutta asia koskettaa vain pientä osaa suomalaisista. Nyt sote-keskukselle esitetään niin laajaa palveluvalikoimaa, että pk-yritykselle sote-keskuksen perustaminen on todella vaikeaa. Tämä uhkaa vähentää sote-keskusten määrää, jolloin palvelujen saatavuus ei välttämättä parane niin paljon kuin olisi mahdollista, Neimala arvioi.

Laki mahdollistaa verkostomaisen sote-keskuksen, mutta pk-yrityksille tai uusille yrittäjille merkittävää rahoitusriskiä se ei poista.

– Esitämme, että uudistusta annetaan Finnveralle tehtäväksi tuoda markkinoille kotimaista sote-yrittäjyyttä vahvistavia ja edistäviä palveluita, Neimala kertoo.

Selkeät virheet korjattava eduskunnassa

Valinnanvapauslakiesitys on laaja kokonaisuus, jonka kaikkien osien tulee edistää palveluiden sujuvaa toteuttamista. Nyt esityksessä on yksityiskohtia, jotka ovat ristiriidassa sääntelyn keventämisen kanssa ja haittaavat erityisesti pk-yritysten toimintaa.

– Luotamme siihen, että eduskunta korjaa hallituksen esitykseen jääneet puutteet. Jos kynnys kotimaisen sote-yrittäjyyden harjoittamiseksi nousee liian korkealle, uudistuksen tavoitteet eivät toteudu, Neimala tiivistää.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791, jyrki.makynen@yrittajat.fi
varatoimitusjohtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät, p. 040 173 7007, antti.neimala@yrittajat.fi elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät, p. 040 587 2445, susanna.kallama@yrittajat.fi