7.5.2021 klo 07:02
Tiedote

Yrittäjägallup: Valtuuston päätösten vaikutukset yrityksiin arvioitava 

Yrittäjille on tärkeää, että kaupunkien ja kuntien valtuustot arvioivat päätöstensä vaikutukset yrityksiin, kertoo Yrittäjägallup. – Kuntavaaleissa kannattaa tätä miettiä: millaisia päätöksiä kunnassa on tehty, ja miten ne ovat vaikuttaneet yrityksiin, palveluihin ja työpaikkoihin, varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Suomen Yrittäjistä sanoo.

Pitääkö kunnan tai kaupungin arvioida, miten sen päätökset vaikuttavat yrityksiin? Yli tuhannen vastaajan Yrittäjägallupin mukaan ehdottomasti: yrittäjistä 77 prosenttia oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä oli 18 prosenttia vastaajista. Arvioinnin tärkeys korostui yli 5 henkilöä työllistävien yritysten sekä teollisuuden ja kaupan toimialojen vastauksissa.

– Ei kuntaa ilman yrityksiä, Kujala sanoo.

Hänen mukaansa yritysvaikutuksien arviointi on syytä tehdä kaikista kunnan merkittävistä päätöksistä.

– Yritysvaikutusten arvioinnin pitäisi olla systemaattinen osa päätöksentekoa. Tavoite ei ole mielistellä yrityksiä vaan varmistaa, etteivät päätökset vahingossa ilman arviointia vaikeuta yritysten toimintaa. Esimerkiksi kaavojen liikennejärjestelyt vaikuttavat yrityksiin, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Vaikka päätöksellä ei olisi suoria vaikutuksia yritysten toimintaedellytyksiin, sillä saattaa olla välillisiä vaikutuksia, jotka niiden tulisi tunnistaa. Siksi on tärkeää, että tulevat valtuustot päättävät ottaa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin, Tanja Matikainen jatkaa.

”Syrjitäänkö kunnissa yksinyrittäjiä?”

Väittämässä ”yritykset luovat kuntiin elinvoiman” 85 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa, ja 13 prosenttia oli osittain samaa mieltä. Työnantajayritysten osuus täysin samaa mieltä olevista on suurempi kuin yksinyrittäjien.

– Syrjitäänkö kunnissa yksinyrittäjiä? Kyselyn perusteella näyttää siltä, että yksinyrittäjät eivät koe olevansa kuntien kannalta samassa asemassa työnantajayritysten kanssa. Kuntien tulisikin päätöksenteossaan huomioida yksinyrittäjät entistä paremmin, Kujala sanoo.

Lähes 70 prosenttia yrityksistä on yksinyrittäjiä – esimerkiksi kampaajia, suutareita, kukkakauppiaita, valokuvaajia.

– Yksinyrittäjät pitää ottaa päätöksenteossa huomioon, sillä heidän merkityksensä kunnan elinvoiman luomisessa on suuri. He ovat myös iso äänestäjäryhmä, Kujala huomauttaa.

Kunta on yrittäjien mielestä tärkeässä roolissa

Väittämän ”kunnalla on tärkeä rooli yrittäjyyden edistämisessä” kanssa täysin samaa mieltä oli 54 prosenttia vastaajista ja 36 prosenttia oli osittain samaa mieltä.

– Kunnilla on iso rooli muun muassa lupa-asioissa ja yrityksille tarjoamiensa palveluiden kautta. Yrityspalvelut ja sujuvat lupa-asiat mahdollistavat yritysten kehittymisen ja jatkuvuuden, Tanja Matikainen sanoo.

Näin kysyttiin

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
  • Kyselyyn vastasi 1114 pk-yrityksen edustajaa.
  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.
  • Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.
  • Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
  • Tiedot kerättiin 17.2.–24.2.2021.

Lisätietoja:

Tutustu Yrittäjägallupin tuloksiin.

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala @ yrittajat.fi
kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 866 648, tanja.matikainen @ yrittajat.fi