17.4.2021 klo 07:00
Tiedote

Yrittäjägallup: Yhä useampi yritys aikoo lisätä pysyvästi etätöitä

59 prosentissa yrityksistä on tehty koronapandemian aikana etätöitä. – Monipaikkatyö on tullut jäädäkseen. 37 prosenttia yrityksistä aikoo lisätä pysyvästi monipaikkaista työtä. Osuus on kasvanut selkeästi, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen avaa Yrittäjägallupin tuloksia etätyöstä.

Suomen Yrittäjät on pyysi Kantaria selvittämään yritysten etätyöaikeita. Yrityksistä 59 prosentissa on tehty etätöitä. Pääkaupunkiseudulla ja palvelualoilla etätöitä on tehty eniten.

Yhä useampi yritys aikoo lisätä pysyvästi etätöitä: Nyt etätöitä aikoo pysyvästi lisätä 37 prosenttia, kun kesällä 2020 luku oli 30 prosenttia. Etätöitä aiotaan lisätä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muulla Uudellamaalla.

Monipaikkatyön suosio kasvaa – uusia ongelmia ratkaistavaksi

Jopa 44 prosenttia yrittäjistä arvioi, että etätyöt ovat lisänneet halua monipaikkatyöhön.

– Entistä vähemmän halutaan koko henkilöstöä etätöihin. Hybridityö – välillä etänä, välillä työpaikalla – näyttää olevan työelämän uusi normaali. Jatkuva etätyö ei sovi moniin työtehtäviin eikä palvele koko työyhteisön tavoitteita, Pentikäinen tulkitsee.

– Erityisesti teollisuudessa ja palvelualoilla aiotaan lisätä monipaikkatyötä. Palvelualojen yrityksistä jopa kolmannes aikoo siirtyä kokonaan etätyöhön. Teollisuudessa ja rakentamisessa seitsemän prosenttia henkilöstöstä voi siirtyä yrittäjien mielestä kokonaan etätyöhön, Pentikäinen kertoo.

– Lisääntyvä monipaikkatyö luo uusia ratkottavia ongelmia, kuten siihen liittyvät tekniset haasteet sekä työ- ja vapaa-ajan erottaminen, hän sanoo.

– Yrittäjät kokevat, että ongelmat vapaa-ajan ja työajan erottamisessa ja tekniset ongelmat ovat lisääntyneet. Yrittäjät myös näkevät, että johdon ja esimiesten merkitys on kasvanut. Ammattiliittojen merkitys on taas yrittäjien mukaan vähentynyt.

Naisyrittäjät näkevät etätyössä miehiä enemmän ongelmia. Toisaalta naisten keskuudessa myönteinen suhtautuminen monipaikkatyöhön on lisääntynyt enemmän. Nuoret yrittäjät näkevät etätyön negatiivisia vaikutuksia selvästi enemmän kuin vanhemmat yrittäjät.

Tuottavuus lisääntynyt, sairauspoissaolot vähentyneet

Tuottavuus on yrittäjien mielestä enemmän lisääntynyt kuin vähentynyt. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet selvästi.

– Tämä on tärkeä signaali: etätyömahdollisuus vähentää sairauspoissaoloja. Se on tekijä, joka lisää tuottavuutta ja kaikkien jaksamista, kun ei tarvitse tuurata muita.

Vuoden alussa työllisille tehty Työelämägallup osoitti, että työntekijöiden kokemukset esimerkiksi työn tuottavuuden kasvusta ovat myönteisempiä kuin yrittäjien: Työelämässä olevista 39 prosenttia koki tuottavuuden lisääntyneen, kun yrittäjistä niin kokee 22 prosenttia.

Kiire on vähentynyt selvästi enemmän työntekijöiden mielestä kuin yrittäjien.

– Yrittäjät näkevät etätöissä enemmän ongelmia kuin työntekijät, Pentikäinen summaa.

Näin kysyttiin

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

  • Kyselyyn vastasi 1120 pk-yrityksen edustajaa.

  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.

  • Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.

  • Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

  • Tiedot kerättiin 19.3.–24.3.2021.

Lisätietoja:

Tutustu Yrittäjägallupin tuloksiin etätyöstä.
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi