Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä. Kuva: Markus Sommers
16.5.2022 klo 09:00
Tiedote

Yrittäjägallup: Yrittäjät tahtovat asioida mieluiten verkkopalveluissa – byrokratiaa ja hallintoa edelleen raivattava

Pk-yrityksistä 60 prosenttia hoitaa viranomaisasiansa mieluiten digitaalisessa verkkopalvelussa. Sähköpostitse asioi mieluiten joka viides ja puhelimitse joka kymmenes yritys, kertoo Yrittäjägallup. – Verkkopalvelut keventävät yritysten hallinnollista taakkaa. Aikaa ja resursseja jää tuottavaan työhön. Jatkossa yritykseltä on kysyttävä sama tieto vain kerran, sanoo digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä.

Käyntiä asiakaspalvelupisteessä suosii vain muutama prosentti yrityksistä. Yrittäjät käyttävät paljon esimerkiksi verottajan ja Patentti- ja rekisterihallituksen digipalveluita.

Viranomaisten digitaalisissa verkkopalveluissa asiointiin kuluu yritysten mielestä vähemmän rahaa, vaivaa ja aikaa muihin asiointitapoihin verrattuna. Pk-yrityksistä 85 prosenttia suhtautuukin myönteisesti julkisten palveluiden digitalisointiin.

– Yrittäjien digivalmiudet vaihtelevat. Palveluiden on oltava vaivattomia, sujuvia ja selkokielisiä. Neuvontaa on myös tarvittaessa saatava. Tuen tarve voi liittyä hoidettavaan asiaan tai käytettävään palveluun, Mikkilä toteaa.

”Yritykseltä on kysyttävä tieto vain kerran”

Yritykset odottavat, että viranomaisten välistä tiedonkulkua parannetaan.

– Yritykseltä on kysyttävä tieto vain kerran. Yrityspalveluiden on käsiteltävä lupa- ja muut asiat automatisoidusti aina, kun se on mahdollista ja oikeusturvan toteutuminen varmistettu. Tämä vähentää yrittäjän hallinnollista työtä ja järkevöittää myös verovarojen käyttöä, Mikkilä sanoo.   

– Yrittäjille ei ole useinkaan merkitystä, kenen viranomaisen vastuusta tai palvelusta on kyse, vaan hallinnollisten raja-aitojen täytyy olla mahdollisimman huomaamattomia. Esimerkiksi työntekijän palkkaamiseen tai investointipäätöksiin digipalveluiden on muodostettava yrityksen tarpeita ennakoiva ja yhtenäinen kokonaisuus.    

Valtaosa yrityksistä käyttää jo Suomi.fi-valtuuksia

Pk-yrityksistä 73 prosenttia on ottanut käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Valtuudet ovat edellytys sille, että yrittäjä, työntekijä tai muu henkilö voi asioida yrityksen puolesta viranomaisten ja tiettyjen muiden organisaatioiden verkkopalveluissa.

– Alkukankeuksien jälkeen Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto on edennyt. Silti huomattava osa yrityksistä ei ole ottanut valtuuspalvelua käyttöön. Tarvitaan lisää viestintää ja neuvontaa viranomaisten ja sidosryhmien toimesta, toteaa Mikkilä.

Suomi.fi-viestit on ottanut käyttöön vajaa puolet yrityksistä. Viestipalvelua käyttävät viranomaiset ja muut organisaatiot voivat lähettää yritykselle viestejä, lisätietopyyntöjä ja dokumentteja. Myös yritykset voivat lähettää viestejä ja liitteitä niille organisaatioille, jotka sallivat viestien lähettämisen. 

Yrittäjägallupin toteutti tutkimuslaitos Kantar. Tutkimuksen haastattelut tehtiin 1.–11.4.2022. Tutkimukseen vastasi 1 033 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Lisätiedot: digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, 045 129 6791, joonas.mikkila@yrittajat.fi