18.3.2021 klo 12:17
Tiedote

Yrittäjägallup: Yrityksistä vain kolme prosenttia haluaa luottamusmiehen työpaikkasopimiseen

Vain kolme prosenttia yrityksistä haluaa, että liiton jäsenten valitsema luottamusmies olisi työntekijöiden sopijaosapuoli paikallisessa sopimisessa, Yrittäjägallup kertoo. Eniten halutaan sopia koko henkilöstön kanssa (43 %) ja toiseksi eniten koko henkilöstöä edustavan luottamusvaltuutetun kanssa (25 %). ”Viesti on selvä: luottamusmiespakko on kuollut ajatus”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.

Luottamusmiehen kannatus on suunnilleen yhtä vähäistä työnantajaliittoihin kuuluvien kuin niiden ulkopuolella toimivien yritysten parissa. Luottamusvaltuutettua kannatetaan kuitenkin selvästi enemmän työnantajaliittojen jäsenyrityksissä (37 %) kuin niiden ulkopuolella (23 %).

– Työnantajaliittojen puolella moni ei osaa sanoa, Pentikäinen selittää.

Paikallisen sopimisen työryhmä pohtii paraikaa muun muassa sitä, kenen pitäisi olla sopijaosapuoli paikallisessa sopimisessa. Ammattiyhdistysliike haluaa laajentaa luottamusmiesjärjestelmää.

Ylivoimainen valtaosa yrityksistä ei kuulu työnantajaliittoihin

Yrittäjägallupissa selvitettiin, miten moni yritys noudattaa työehtosopimusta ja millä perustein. Neljännes yrityksistä on kokonaan työehtosopimusjärjestelmän ulkopuolella. 12 prosenttia noudattaa työehtosopimuksia työnantajaliittojen jäseninä ja 47 prosenttia yleissitovuuden perusteella. 15 prosenttia ei osaa sanoa. Epätietoisuutta on erityisesti pienimmissä yrityksissä.

Yli kymmenen henkeä työllistävistä 40 prosenttia noudattaa työehtosopimuksia työnantajaliittojen jäseninä ja 52 prosenttia yleissitovuuden vuoksi.

– Tämä työmarkkinoiden todellisuus usein unohtuu. Ylivoimainen valtaosa yrityksistä ei kuulu työnantajaliittoihin. Niistä suurin osa kärsii sopimisen kielloista. Kiellot pitää poistaa heti, Pentikäinen sanoo.

Luottamusmiehiä ja -valtuutettuja yhtä vähän

Yrittäjägallup myös tutki luottamusmiesten ja -valtuutettujen määriä. Molempia on seitsemässä prosentissa yrityksistä. Yli kymmenen työllistävistä noin kolmanneksessa on luottamusmies. Työnantajaliiton jäsenyrityksistä luottamusmies on 22 prosentissa ja luottamusvaltuutettu 17 prosentissa.

Luottamusmies on yleensä liiton jäsenten valitsema. Luottamusvaltuutetun valintaan osallistuvat kaikki riippumatta liiton jäsenyydestä.

– Eniten halutaan sopia koko porukan kanssa. Se koetaan parhaaksi tavaksi varsinkin pienemmissä yrityksissä, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjägallup kertoo, että koronatilanteen vuoksi lomautuksia on käynnistetty selvästi enemmän työnantajaliittoihin kuuluvissa yrityksissä, kun taas tilapäisiä palkanalennuksia on tehty selvästi enemmän työnantajaliittojen ulkopuolella.

– Tätä selittää osin yrityskoko. Työnantajaliittojen jäseniä on enemmän suurissa yrityksissä, joissa on väkeä, mitä lomauttaa. Pienemmissä yrityksissä, jotka harvemmin kuuluvat liittoihin, on taas luontevaa sopia tilapäisestä palkanalennuksesta, Pentikäinen arvioi.

Näin kysyttiin

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
  • Kyselyyn vastasi 1114 pk-yrityksen edustajaa.
  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.
  • Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.
  • Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin 17.2.–24.2.2021.

Lisätietoja:

Yrittäjägallupin tulokset työpaikkasopimisesta.

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi